Hoá học 8 - TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
173
lượt xem
6
download

Hoá học 8 - TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức : Từ CTHH đã biết , HS biết cách xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá học tạo nên hợp chất . Biết xác định CTHH của hợp chất . 2/ Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ năng tính toán . - Tiếp tục giải bài tập có liên đến khối lượng , lượng chất , tỉ khối của chất khí . 3/ Thái độ : Giáo dục tinh thần hứng thú , say mê học tập .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoá học 8 - TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

  1. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC I.MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : Từ CTHH đã biết , HS biết cách xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá học tạo nên hợp chất . Biết xác định CTHH của hợp chất . 2/ Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ năng tính toán . - Tiếp tục giải bài tập có liên đến khối lượng , lượng chất , tỉ khối của chất khí . 3/ Thái độ : Giáo dục tinh thần hứng thú , say mê học tập . II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng nhóm HS: Ôn tập , làm bài tập đầy đủ tiết 29 . III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1)Ổn định lớp : 2)Kiểm tra bài cũ : 2HS HS 1: Viết CTHH tính tỉ khối của khí A so với khí B và công thức tính tỉ khối của khí A so với không khí . Áp dụng : Tính tỉ khối của khí CH4 , và khí N2 so với H2 . HS 2: Tính khối lượng mol của khí A và khí B , biết tỉ khối của A và B so với Hiđro lần lượt là 13 và15.
  2. 3/ Giới thiệu bài : Nếu biết CTHH của 1 chất em có thể xác định được thành phần % các nguyên tố của nó . Ngược lại ,nếu biết thành phần các nguyên tố trong hợp chất em có thể xác định được công thức hoá học của nó . Bằng cách nào ? Chúng ta tìm hiểu ở bài học hôm nay ? Hoạt động 1: Biết CTHH của hợp chất , hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất . Giáo viên Học sinh GV: Ví dụ : Một loại phân hoá học có công thức 1HS đọc đề bài . KNO3 . Em hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố GV:Hướng dẫn các bước làm bài tập . GV: Sử dụng bảng phụ , lần lượt cho HS xem các HS1 : bước và áp dụng làm theo các bước. Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất . Giải : MKNO3 = 39 + 14+ 16 x 3 = 101 (g) HS 2 : Bước 2 : Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên Trong 1mol KNO3 có: tố trong hợp chất . - 1mol nguyên tử K.
  3. - 1mol nguyên tử N - 3 mol nguyên tử O Bước 3 : Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng HS 3 : các nguyên tố trong hợp chất . % K= 39 x100%  36,8% 101 14 x100% %N =  13,8% 101 48 x100% %O =  47,6% 101 Hoặc:%O = 100% -( 36%+ 13,8%)= 47,6% HS1: giải , Cả lớp làm vở bài tập M Fe2O3 = 56 x 2 + 16 x 3 = GV: Áp dụng : 160(g) a/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Trong 1mol Fe2O3 có: các nguyên tố trong Fe2O3 . - 2 mol nguyên tử Fe. b/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng của - 3 mol nguyên tử O . các nguyên tố trong H2SO4 . % Fe= 56 x 2% x100%  70% 160 %O =
  4. 16 x3% x100%  30% 160 GV: Câu b/ Giải tương tự . Hoặc: %O = 100% -70% = 30% HS 2: Lên bảng giải .Cả lớp làm vở bài tập Hoạt động 2: Củng cố . dặn dò: + Luyện tập: - HS đọc phần ghi nhớ trong SGK (phần 1) - Làm bài tập 1 tr.71 SGK + Dặn dò: - Về nhà làm bài tập 3/71 SGK . - Chuẩn bị phần (II) . Biết thành phần trăm các nguyên tố , Hãy xácđịnh công thức hoá học của hợp chất . - Tính khối lượng mol của các hợp chất sau: Cu SO4 , Al2 O3 . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản