Hoá học 8 - TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Chia sẻ: siemens1209

Kiến thức : Từ CTHH đã biết , HS biết cách xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá học tạo nên hợp chất . Biết xác định CTHH của hợp chất . 2/ Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ năng tính toán . - Tiếp tục giải bài tập có liên đến khối lượng , lượng chất , tỉ khối của chất khí . 3/ Thái độ : Giáo dục tinh thần hứng thú , say mê học tập .

Nội dung Text: Hoá học 8 - TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC

I.MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức : Từ CTHH đã biết , HS biết cách xác định thành phần

phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố hoá học tạo nên hợp

chất . Biết xác định CTHH của hợp chất .

2/ Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ năng tính toán .

- Tiếp tục giải bài tập có liên đến khối lượng , lượng chất , tỉ

khối của chất khí .

3/ Thái độ : Giáo dục tinh thần hứng thú , say mê học tập .

II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng nhóm

HS: Ôn tập , làm bài tập đầy đủ tiết 29 .

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1)Ổn định lớp :

2)Kiểm tra bài cũ : 2HS

HS 1: Viết CTHH tính tỉ khối của khí A so với khí B và công thức

tính tỉ khối của khí A so với không khí . Áp dụng : Tính tỉ khối của

khí CH4 , và khí N2 so với H2 .

HS 2: Tính khối lượng mol của khí A và khí B , biết tỉ khối của A và

B so với Hiđro lần lượt là 13 và15.
3/ Giới thiệu bài : Nếu biết CTHH của 1 chất em có thể xác

định được thành phần % các nguyên tố của nó . Ngược lại ,nếu

biết thành phần các nguyên tố trong hợp chất em có thể xác

định được công thức hoá học của nó . Bằng cách nào ? Chúng

ta tìm hiểu ở bài học hôm nay ?

Hoạt động 1: Biết CTHH của hợp chất , hãy xác định thành

phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất .

Giáo viên Học sinh

GV: Ví dụ : Một loại phân hoá học có công thức 1HS đọc đề bài .

KNO3 . Em hãy xác định thành phần phần trăm

theo khối lượng của các nguyên tố

GV:Hướng dẫn các bước làm bài tập .

GV: Sử dụng bảng phụ , lần lượt cho HS xem các HS1 :

bước và áp dụng làm theo các bước.

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất . Giải :

MKNO3 = 39 + 14+ 16 x 3 =

101 (g)

HS 2 :

Bước 2 : Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên Trong 1mol KNO3 có:

tố trong hợp chất . - 1mol nguyên tử K.
- 1mol nguyên tử N

- 3 mol nguyên tử O

Bước 3 : Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng HS 3 :

các nguyên tố trong hợp chất . % K=
39 x100%
 36,8%
101

14 x100%
%N =  13,8%
101

48 x100%
%O =  47,6%
101

Hoặc:%O = 100% -( 36%+

13,8%)= 47,6%

HS1: giải , Cả lớp làm vở bài tập

M Fe2O3 = 56 x 2 + 16 x 3 =
GV: Áp dụng :
160(g)
a/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng của
Trong 1mol Fe2O3 có:
các nguyên tố trong Fe2O3 .
- 2 mol nguyên tử Fe.
b/ Tính thành phần phần trăm về khối lượng của
- 3 mol nguyên tử O .
các nguyên tố trong H2SO4 .
% Fe=

56 x 2%
x100%  70%
160

%O =
16 x3%
x100%  30%
160
GV: Câu b/ Giải tương tự .
Hoặc: %O = 100% -70% =

30%

HS 2: Lên bảng giải .Cả lớp làm

vở bài tậpHoạt động 2: Củng cố . dặn dò:

+ Luyện tập:

- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK (phần 1)

- Làm bài tập 1 tr.71 SGK

+ Dặn dò:

- Về nhà làm bài tập 3/71 SGK .

- Chuẩn bị phần (II) . Biết thành phần trăm các nguyên tố , Hãy

xácđịnh công thức hoá học của hợp chất .

- Tính khối lượng mol của các hợp chất sau: Cu SO4 , Al2 O3 .Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản