Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Twitter

Chia sẻ: 0985142984

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Twitter được thiết kế nhằm giúp bạn sử dụng Twitter trong vòng 15 phút hoặc ít hơn. Bạn sẽ học được căn bản cách sử dụng Twitter bằng cách thiết lập Twitter profile, gửi đi tweet đầu tiên và xác định cách bạn sử dụng Twitter như thế nào.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản