Thông tư liên tịch số 152/1998/TTLT-TC-NN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 152/1998/TTLT-TC-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 152/1998/TTLT-TC-NN về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính dự án "Tăng cường phục hồi rừng theo phương thức nông lâm kết hợp tại Tây bắc Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 152/1998/TTLT-TC-NN

  1. 152/1998/TTLT-TC-NN,Thông tư liên t ch 152,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,B Tài chính,Qu n lý tài chính,D án tăng cư ng ph c h i r ng,Phương th c nông lâm k t h p,Tây B c,Tài chính nhà nư c,Tài nguyên- Môi trư ng,Thong tu lien tich 152,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Bo Tai chinh,Quan ly tai chinh,Du an tang cuong phuc hoi rung,Phuong thuc nong lam ket hop,Tay Bac,Tai chinh nha nuoc,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản