Tiếng việt lớp 1 - Bài 35: uôi – ươi

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
10
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 35: uôi – ươi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc và viết được: uôi, nải chuối, ươi, múi bưởi - Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc bài 34 (Sgk) - Viết gửi thư, đồi núi B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài (2 phút) 2,Dạy vần a)Nhận diện vần:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 35: uôi – ươi

  1. Bài 35: uôi – ươi I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được: uôi, nải chuối, ươi, múi bưởi - Đọc được câu ứng dụng “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò đố chữ ”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) - Đọc bài 34 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết gửi thư, đồi núi GV: Nhận xét -> đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần uôi – ươi 1,Giới thiệu bài (2 phút) *uôi 2,Dạy vần GV: Vần uôi gồm 2 âm uô – i a)Nhận diện vần: uôi – ươi HS: So sánh uôi – ôi
  2. (3 phút) GV: Phát âm mẫu uôi b)Đánh vần (12 phút) HS: Phát âm -> ghép uôi -> ghép chuối( phân uôi ươi tích -> đọc trơn) chuối bưởi GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ, giải thích tranh -> rút ra từ nải chuối nải chuối múi bưởi HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ươi: qui trình dạy tương tự Nghỉ giải lao: (5 phút) c-Viết bảng con: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) uôi, nải chuối, ươi, múi bưởi HS: Viết bảng con d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) GV: Quan sát, sửa sai tuổi thơ túi lưới HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa buổi tối tươi cười vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. 3,Luyện tập HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) “Buổi tối chị Kha rủ bé đi chơi trò HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk đố chữ ”. nhận xét tranh vẽ
  3. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm, cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) b)Luyện viết: (7 phút) GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết uôi, nải chuối, ươi, múi bưởi HS: Viết vào vở GV: Quan sát, uốn nắn. c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh Chuối, bưởi, vú sữa GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề - GV nói, HS khá nhắc lại - HS khá nói, HS khác nhắc lại C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) H+GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài ( bảng lớp, SGK) - Chốt nội dung bài, HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2
  4. Bài 36: ay - ây I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được: ay, ây. nhảy dây, máy bay - Đọc được câu ứng dụng “giờ ra chơi bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây ”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chạy, đi bộ, đi xe II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) bộ ghép chữ - HS: Bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (2H) - Đọc bài 35 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết uôi, buổi tối, ươi, múi bưởi GV: Nhận xét -> đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần ay - ây 1,Giới thiệu bài (2 phút) *ay 2,Dạy vần GV: Vần ay gồm 2 âm a và y a)Nhận diện vần: ay - ây HS: So sánh ay với ai
  5. (3 phút) GV: Phát âm mẫu ay b)Đánh vần (12 phút) HS: Phát âm -> ghép ay -> ghép bay( phân ay ây tích -> đọc trơn) bay dây GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ, giải thích tranh -> rút ra từâymý bay máy bay nhảy dây HS: Đọc trơn -> phân tích -> tìm tiếng mới -> vần mới ây: qui trình dạy tương tự - So sánh ay với ây Nghỉ giải lao: (5 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c-Viết bảng con: (7 phút) HS: Viết bảng con ay, ây. nhảy dây, máy bay GV: Quan sát, sửa sai d-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa cối xay vây cá vần mới ngày hội cây cối GV: Giải nghĩa từ ứng dụng. Tiết 2: HS: Luyện đọc( cá nhân, đồng thanh) 3,Luyện tập a)Luyện đọc bảng – Sgk (19 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh Sgk “giờ ra chơi bé trai thi chạy, bé gái nhận xét tranh vẽ
  6. thi nhảy dây ”. GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk theo nhóm, cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) GV: Hướng dẫn học sinh qui trình viết HS: Viết vào vở b)Luyện viết: (7 phút) GV: Quan sát, uốn nắn. ay, ây. nhảy dây, máy bay HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh (Sgk) nhận xét hình ảnh trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở c)Luyện nói theo chủ đề: (7 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề chạy, đi bộ, đi xe - GV nói, HS khá nhắc lại - HS khá nói, HS khác nhắc lại H+GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Chỉ bảng cho học sinh đọc lại toàn bài C.Củng cố – dặn dò: (2 phút) ( bảng lớp, SGK) - Chốt nội dung bài, HS: Đọc bài tốt hơn ở buổi 2
Đồng bộ tài khoản