intTypePromotion=3

10 đề thi thử đại học môn Hóa học mới nhất năm 2011

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 10 tài liệu

2
4.528
lượt xem
1.208
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 đề thi thử đại học môn Hóa học mới nhất năm 2011
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa học mới nhất năm 2011 giúp các bạn ôn thi và đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sắp tới

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 đề thi thử đại học môn Hóa học mới nhất năm 2011

 1. Đề thi thử đại học, cao đẳng năm 2011 lần 2 môn hóa học trường Sơn Tây-Hà Nội

  pdf 4p 206 51

  Câu 1: Nhận xét nào sau đây sai? A. Các dung dịch glyxin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ. B. Cho Cu(OH)2 trong môi trường kiềm vào dung dịch protein sẽ xuất hiện màu tím xanh. C. Liên kết peptit là liên kết tạo ra giữa 2 đơn vị α –aminoaxit. D. Polipeptit kém bền trong môi trường axit và bazơ.

 2. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 008

  doc 5p 173 47

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 007

  doc 4p 160 41

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 006

  doc 5p 169 40

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 005

  doc 6p 173 45

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 005', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 004

  doc 5p 174 50

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 003

  doc 5p 189 55

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 003', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 002

  doc 5p 207 76

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 001

  doc 5p 376 244

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HOÁ NĂM 2011 ĐỀ 010

  doc 5p 152 43

  Tham khảo tài liệu 'đề thi thử vào đại học, cao đẳng môn hoá năm 2011 đề 010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản