intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 giáo trình hay nhất về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lenin

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | 10 tài liệu

2.627
lượt xem
70
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 giáo trình hay nhất về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lenin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại.Tổng hợp 12 giáo trình về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin.Mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 giáo trình hay nhất về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lenin

 1. Giáo trình môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  doc 164p 37093 4571

  Giáo trình nói chung, Gíáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về giá trị khoa học và tư tưởng. Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại. Triết học Mac-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

 2. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin - ThS Tô Văn Sông

  doc 104p 360 77

  Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 3. Bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (ĐH SPKT Hưng Yên)

  doc 52p 390 82

  Chủ nghĩa Mác – Lênin“ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;...

 4. Bài giảng: Những nguyên lý cở bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin (Ths Nguyễn Thị Minh Hương)

  pdf 101p 1385 422

  Chủ nghĩa Mác-Lênin: Là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen, được V.I.Lênin bảo vệ, phát triển. Được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người.

 5. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lenin Ths Trần Quốc Hoàn

  pdf 127p 252 47

  Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành a. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển. - Chủ nghĩa đó hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại...

 6. Giáo trình Nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin

  pdf 283p 287 61

  Giáo trình Nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin có kết cấu nội dung trình bày các vấn đề như sau: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa,... Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

 7. Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin - Phạm Thị Hằng

  doc 55p 640 151

  Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm giải quyết ba vấn đề thông lệ của một môn học trước khi đi vào các nội dung cụ thể, đó là: Học cái gì? (đối tượng của môn học); học để làm gì? (mục đích của môn học); và, cần phải học thế nào để đạt được mục đích đó? (những yêu cầu về mặt phương pháp của môn học).

 8. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin - Lê Hiếu

  doc 164p 135 15

  Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thanh phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc), nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh kinh tế của độc quyền tư nhân với sức mạnh chính trị của nhà nước trong một thể thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền...

 9. Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin (Hà Thanh Minh): Phần 2

  ppt 72p 654 172

  Phần 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - gồm 3 chương: Chương 4. Học thuyết giá trị; Chương 5. Học thuyết giá trị thặng dư; Chương 6. Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

 10. Đề cương bài giảng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lenin PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng

  ppt 47p 1698 712

  Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết khoa học bao gồm hệ thống các quan điểm do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập, V.I. Lênin phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2