intTypePromotion=1
ADSENSE

10 quy định vêg quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.891
lượt xem
295
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 quy định vêg quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ giái pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, khai thác sử dụng đất thổ cư, đất nông nghiệp, xây dựng, đất rừng...

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 quy định vêg quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất

 1. Thông tư Số: 19/2009/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường

  doc 29p 361 109

  Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 2. Quyết định số 253/QĐ-UBND

  pdf 1p 75 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 3. Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 77 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2006/NQ-HĐND NGÀY 04/5/2006 CỦA HĐND TỈNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 05

 4. Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND

  pdf 5p 60 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 4 (Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2012)

 5. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 57 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG TÀI SẢN LÀ RỪNG TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THU HỒI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỂ GIAO CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH TUYÊN QUANG

 6. Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT

  pdf 5p 117 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG BÁN NGẬP LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI

 7. Quyết định Số: 1569/QĐ-UBND

  pdf 12p 112 6

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 1569/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI LƯU VỰC SÔNG NHUỆ" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2