intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

11 bài giảng hay về quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | 11 tài liệu

4.384
lượt xem
658
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

11 bài giảng hay về quản trị kinh doanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Lưu

Tài liệu trong BST: 11 bài giảng hay về quản trị kinh doanh

 1. Bài giảng quảng trị doanh nghiệp

  pdf 36p 1521 624

  Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: - Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - Các loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp - Mục...

 2. Bài giảng quản trị kinh doanh

  doc 21p 364 132

  Tài liệu tham khảo Bài giảng quản trị kinh doanh bằng tiếng anh

 3. Quản trị kinh doanh - Lãnh đạo mới về chất

  pdf 7p 531 146

  Quản lý thay đổi là gì? • Là việc quản lý thay đổi của văn hóa doanh nghiệp, quy trình kinh doanh, môi trường bên trong, trách nhiệm công việc, kỹ năng nhân viên, các chính sách và quy trình khác. • Khi công ty thay đổi các hoạt động căn bản một cách triệt để thì được gọi là hoạt động chuyển đổi (transformation)

 4. CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  doc 26p 2204 551

  Quản trị là sự tác động có tổ chức của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Quản trị phải bao gồm các yếu tố sau: - Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị và một đối tượng bị quản trị. Đối tượng bị quản trị phải tiếp nhận và thực hiện tác động quản trị. Tác động quản trị có thể chỉ là một lần mà cũng có thể là liên tục nhiều lần. - Phải có mục tiêu đặt ra cho cả...

 5. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

  pdf 7p 916 256

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học - Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.

 6. Bài tập quản trị kinh doanh

  pdf 22p 1630 404

  Tài liệu tham khảo Bài tập quản trị kinh doanh

 7. Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

  pdf 13p 3564 1291

  Nội dung tài liệu được trình bày qua 5 chương: Tổng quan về quản trị kinh doanh khách sạn du lịch, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

 8. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

  pdf 7p 966 617

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 có nội dung chính trình bày về môi trường chính trị - luật pháp. Nội dung chương này trình bày một số vấn đề về: Môi trường chính trị và môi trường luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết chương.

 9. Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 1

  pdf 40p 164 1066

  Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mucj tiêu của cá nhân và tổ chức. 3 thuật ngữ kinh doanh quốc tế (internaltional business)

 10. Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 1

  pdf 24p 1633 632

  Tâm lý học Quản trị kinh doanh là môn khoa học chuyên ngành ứng dụng tâm lý học vào hoạt động quản trị kinh doanh như một nghệ thuật tác động vào tính tích cực của người lao động, thúc đẩy họ làm việc vừa vì lợi ích của cá nhân vừa vì lợi ích của tập thể và lợi ích của toàn xã hội, …

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2