intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

11 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D CHINH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2006

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 11 tài liệu

5.753
lượt xem
2.226
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

11 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D CHINH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2006
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2006.

Lưu

Tài liệu trong BST: 11 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D CHINH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC NĂM 2006

 1. ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 460 75

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2006.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 422 97

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 112 8

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN NGA VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 100 5

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn nga văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 3p 521 72

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐÁP ÁN MÔN TRUNG VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 2p 149 7

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn trung văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐÁP ÁN MÔN NGA VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 2p 123 14

  Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2006.

 8. ĐÁP ÁN MÔNTOÁN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 1034 38

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môntoán khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2006

  pdf 4p 169 56

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐÁP ÁN MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 145 19

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn pháp văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2006

  pdf 1p 280 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2