12 tập truyện tranh Vua Trên Biển

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.223
lượt xem
43
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

12 tập truyện tranh Vua Trên Biển
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển.

Lưu

Tài liệu trong BST: 12 tập truyện tranh Vua Trên Biển

 1. Vua Trên Biển - Tập 01

  pdf 63p 51 1

  Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển.

 2. Vua Trên Biển - Tập 12

  pdf 62p 66 7

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Vua Trên Biển - Tập 10

  pdf 61p 45 5

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Vua Trên Biển - Tập 09

  pdf 63p 45 5

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 09', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Vua Trên Biển - Tập 08

  pdf 63p 38 4

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 08', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Vua Trên Biển - Tập 07

  pdf 63p 50 4

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 07', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Vua Trên Biển - Tập 06

  pdf 63p 20 4

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 06', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Vua Trên Biển - Tập 05

  pdf 62p 33 4

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 05', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Vua Trên Biển - Tập 04

  pdf 62p 30 3

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 04', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Vua Trên Biển - Tập 03

  pdf 64p 44 3

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 03', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Vua Trên Biển - Tập 02

  pdf 64p 31 2

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 02', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Vua Trên Biển - Tập 11

  pdf 64p 54 7

  Tham khảo sách 'vua trên biển - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản