intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

13 luận văn và báo cáo về thị trường luật chứng khoán

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 13 tài liệu

1.014
lượt xem
14
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

13 luận văn và báo cáo về thị trường luật chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử,Bộ tài liệu này cung cấp các luận văn tốt nghiệp về luật chứng khoán cho các bạn tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: 13 luận văn và báo cáo về thị trường luật chứng khoán

 1. Luận văn " Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác"

  pdf 108p 67 8

  Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán và hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán. Quan điểm chủ đạo định hướng việc xây dựng luật chứng khoán;

 2. Luận văn " KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM"

  pdf 29p 92 14

  Hầu hết các quốc gia đều có luật điều tiết chi trả cổ tức của một doanh nghiệp. Về cơ bản, các luật này quy định như sau: Hạn chế suy yếu vốn: Không thể dùng vốn của một doanh nghiệp để chi trả cổ tức.

 3. Báo cáo " Chuyên đề về thị trường chứng khoán"

  pdf 26p 708 222

  Trong đời sống kinh tế, thuật ngữ chứng khoán được tìm hiểu theo những yêu cầu, mục đích khác nhau. Đây là khái niệm phức tạp vì bản thân nó đã hàm chứa một loại quan hệ kinh tế phức tạp phát sinh giữa người cần vốn và người có vốn.

 4. Luận văn tốt nghiệp “Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam”

  pdf 63p 2837 1941

  Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các Ngân hàng thương mại phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 5. Đề án “Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam sau 4 năm đi vào hoạt động”

  pdf 24p 9485 2352

  Thị trường chứng khoán được hình thành, phát triển trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Đó là nền kinh tế thị trường với những quy luật vốn có của nó. Tại đó cơ hội kinh doanh, khả năng chuyển đổi mới hình thành và tồn tại. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

 6. Luận văn "Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán"

  pdf 64p 141 39

  Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các Ngân hàng thương mại phát triển.

 7. Luận văn "NGHIÊN CỨU QUY LUẬT THAY ĐỔI GIÁ CỦA CÁC CỔ PHIẾU THUỘC NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"

  pdf 76p 73 18

  Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.

 8. Đề tài "Đo lường ảnh hưởng của hệ thống ngân hàng lên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn hiện nay"

  ppt 38p 81 21

  Ngân hàng thương mại là là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

 9. Luận văn tốt nghiệp "Thị trường chứng khoán Trung Quốc và bài học cho sự phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán của Việt Nam"

  pdf 101p 2253 1031

  Thị trường chứng khoán có một lịch sử phát triển khá lâu dài. Hình thức sơ khai của Thị trường chứng khoán đã xuất hiện ngay từ thời Trung cổ xa xưa.

 10. Đề tài " phát triển thị trường chứng khoán "

  pdf 31p 390 190

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp;

 11. Đề tài " SỰ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM "hay

  pdf 24p 132 49

  Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính mới chỉ đáp ứng

 12. Luận văn "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh"

  pdf 80p 118 44

  Cho đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) không phải là hiện tượng xa lạ đối với những nước có nền kinh tế thị trường. TTCK là nền kinh tế thị trường hiện đại, cơ bản của đang được phát triển rộng khắp trên thế giới.

 13. Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán "

  pdf 64p 783 361

  Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn trung, dài hạn rất có hiệu quả của một nền kinh tế hiện đại. Vì vậy sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán ở một đất nước như đất nước ta là rất cần thiết và là yếu tố quan trọng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2