intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

13 tài liệu gồm giáo trình và bài giảng về lịch sử các học thuyết kinh tế

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 11 tài liệu

1.550
lượt xem
48
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

13 tài liệu gồm giáo trình và bài giảng về lịch sử các học thuyết kinh tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử các học thuyết kinh tế Là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điểm kinh nghiệm con người .Mục tiêu của bộ sưu tập này là giúp các bạn nắm được đối tượng nghiên cứu của môn học, phân biệt với môn kinh tế chính trị Mác – Lênin và các môn học kinh tế khác. Nắm được các phương pháp chủ yếu vận dụng để nghiên cứu của môn học . Nhận thức được ý nghĩa và sự cần thiết phải nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: 13 tài liệu gồm giáo trình và bài giảng về lịch sử các học thuyết kinh tế

 1. Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

  pdf 337p 1662 483

  Nội dung giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế của PGS.TS. Trần Bình Trọng được biên soạn theo chương trình môn học "Lịch sử các học thuyết kinh tế" do Hội đồng đào tạo ngành kinh tế thuộc Bộ giáo dục và đào tạo duyệt ngày 24 và 25 tháng 7 năm 1990, được dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở các trường đại học thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh trong cả nước.

 2. Sách hướng dẫn Lịch sử các học thuyết Kinh tế - Nguyễn Quang Hạnh

  pdf 118p 442 159

  Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận,

 3. Môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

  pdf 17p 1354 315

  Chủ nghĩa trọng thương hình và phát triển ở Châu Âu vào giữa thế kỷ khoảng 3 thế kỷ. Thế kỷ XV- XVIII: gọi là: hậu kỳ phong kiến. tích lũy nguyên thủy của CNTB

 4. Học thuyết kinh tế cơ cấu mới

  pdf 39p 222 65

  Học thuyết kinh tế cơ cấu mới - Cơ sở để xem xét lại sự phát triển. Biên soạn: Justin Yifu Lin - Chuyên gia Kinh tế trưởng Phó chủ tịch cấp cao của World Bank.hy vọng mang lại sự thành công cho các bạn

 5. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 1

  ppt 14p 212 12

  Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế- xã hội khác nhau.

 6. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 2

  ppt 16p 117 11

  Xuất hiện vào thế kỷ XV-XVII Là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản ra đời trong thời kỳ tan rã của phương thức sản xuất phong kiến, phát sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

 7. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 3

  ppt 21p 132 13

  Cuối thế kỷ XVII, quá trình tích lũy ban đầu của CNTB đã kết thúc, nhiều vấn đề kinh tế của CNTB đã vượt quá khả năng giải thích của chủ nghĩa trọng thương, đòi hỏi phải có lý luận mới soi đường, dẫn dắt.

 8. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 4

  ppt 21p 84 7

  Những năm 70 của thế kỷ XVIII đến những năm 20 của thế kỷ XIX, là thời kỳ hoàn thành các cuộc cách mạng công nghiệp ở một loạt nước tư bản chủ nghĩa, mở đầu là ở nước Anh,

 9. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 5

  ppt 42p 192 8

  Cuối thế kỷ XIX đầu TK XX: chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, (khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ bắt đầu từ 1825), nhiều hiện tượng kinh tế và mâu thuẫn kinh tế mới xuất hiện.

 10. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 6

  ppt 46p 153 7

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 chứng tỏ rằng học thuyết “tự điều tiết” kinh tế của trường phái Cổ điển và Tân cổ điển là thiếu tính xác đáng,tài liệu dang cho các bạn sinh viên tham khảo.

 11. Bài giảng học thuyết kinh tế - chương 7

  ppt 29p 124 6

  Từ giữa những năm 1970, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa lại lâm vào cuộc khủng hoảng lớn xuất hiện khuynh hướng phê phán học thuyết Keynes phục hồi tư tưởng tự do kinh tế.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2