intTypePromotion=1
ADSENSE

14 Bài tập và bài giảng môn Kế Toán Tài Chính hay nhất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 14 tài liệu

3.805
lượt xem
953
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

14 Bài tập và bài giảng môn Kế Toán Tài Chính hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (theo Luật Kế toán ban hành 17/06/2003). Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán

Lưu

Tài liệu trong BST: 14 Bài tập và bài giảng môn Kế Toán Tài Chính hay nhất

 1. Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  pdf 193p 15754 7594

  Mục tiêu bài giảng giúp các bạn học nắm vững các kiến thức và kỹ năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nội dung bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương: kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, cuối cùng là kế toán công ty cổ phần.

 2. Giáo trình học môn kế toán tài chính - GS.TS Ngô thế Chi & TS.Trương Thị Thuỷ

  doc 681p 1342 606

  Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kế toán - một môn khoa học cũng đã có sự thay đổi, phát triển không ngừng về nội dung, phương pháp... để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Trong các tài liệu, sách kinh tế có thể gặp những định nghĩa,...

 3. Bài giảng Kế toán tài Chính - Trung Cấp Tây Bắc

  pdf 360p 792 564

  Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ phận...

 4. Tuyển các bài tập Kế toán tài chính

  pdf 35p 2112 1250

  Tài liệu tham khảo Tuyển các bài tập Kế toán tài chính

 5. Bài tập học về kế toán tài chính

  doc 39p 4682 2859

  Bài tập kế toán tài chính là tài liệu dành cho các sinh viên các khối ngành kinh tế và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kế toán. Bài tập kế toán tài chính đi từ cơ bản đến nâng cao giúp các bạn có thể nắm bắt được kiến thức hiệu quả nhất.

 6. Bài tập ôn về kế toán tài chính

  doc 23p 1441 632

  Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán tài chính

 7. Tài khoản kế toán và Ghi số kép

  ppt 37p 1147 612

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp...

 8. Câu hỏi tình huống - Kế toán tài chính

  doc 8p 1047 419

  Nguyên tắc nhất quán kế toán đòi hỏi: a. Không được thay đổi các phương pháp kế toán đã lựa chọn. b. Có thể thay đổi các chính sách kế toán nếu thấy cần thiết c. Có thể thay đổi chính sách kế toán nhưng phải có sự giải trình sự thay đổi và ảnh hưởng của việc thay đổi so với kỳ kế toán trước đó trong Báo cáo tài chính. d. Tất cả các trường hợp trên đều sai.

 9. Tổng quan về kế toán tài chính

  ppt 31p 837 517

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Tổng quan về kế toán tài chính", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...để biết được vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán , các nguyên tắc cơ bản của kế toán và các yếu tố của báo cáo kế toán trong kinh doanh.

 10. Kế toán tài chính_ Chương 8

  ppt 24p 632 460

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

 11. Kế toán tài chính_ Chương 6

  ppt 19p 631 480

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán vốn chủ sở hữu", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

 12. Kế toán tài chính_ Chương 5

  ppt 42p 848 560

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán nợ phải trả", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...

 13. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

  ppt 38p 2366 1037

  Tài liệu tham khảo bài giảng môn Kế toán tài chính_ Chương " Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu", dành cho sinh viên, học viên đang theo học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng,...qua đó biết được những vấn đề chung của kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gởi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển hay kiểm soát nội bộ vốn bằng tiền.

 14. CÁC BÀI TẬP ÔN MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  doc 8p 110 156

  Tại một DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thuờng xuyên, nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, thành phẩm xuất kho được đánh giá theo pp bình quân lien hoàn.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2