intTypePromotion=1

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 16 tài liệu

0
3.844
lượt xem
1.678
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn toán, vật lý, hóa học khối A năm 2008.

Lưu

Tài liệu trong BST: 16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008

 1. ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008

  pdf 2p 377 84

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối A năm 2008.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 761

  pdf 8p 92 11

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 761', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 457

  pdf 8p 76 13

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 457', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 319

  pdf 8p 103 23

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 319', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 230

  pdf 8p 158 44

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 230', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 128

  pdf 8p 233 122

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 128', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 931

  pdf 5p 90 15

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 931', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 794

  pdf 5p 132 40

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 794', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 605

  pdf 5p 112 25

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 605', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 518

  pdf 5p 216 91

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 518', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 329

  pdf 5p 160 50

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 329', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 263

  pdf 5p 293 132

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2008 - mã đề 263', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2008

  pdf 1p 330 141

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối a năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2008

  pdf 5p 2643 203

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối a năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008

  pdf 2p 530 100

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn vật lý khối a năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2008 - MÃ ĐỀ 905

  pdf 8p 137 18

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2008 - mã đề 905', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=17
p_intCateID2=260
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2