intTypePromotion=1
ADSENSE

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 16 tài liệu

9.284
lượt xem
4.298
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn toán, vật lý, hóa học khối A năm 2010.

Lưu

Tài liệu trong BST: 16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2010

 1. ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010

  pdf 2p 564 251

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối A năm 2010.

 2. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 716

  pdf 7p 118 34

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 716', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 642

  pdf 7p 121 33

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 642', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 485

  pdf 7p 274 88

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 485', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 357

  pdf 7p 215 83

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 357', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 136

  pdf 7p 325 161

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 136', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 815

  pdf 6p 218 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 815', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 728

  pdf 6p 150 42

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 728', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 684

  pdf 6p 200 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 684', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 596

  pdf 6p 418 118

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 596', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 419

  pdf 6p 225 111

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 419', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 253

  pdf 6p 502 233

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2010 - mã đề 253', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2010

  pdf 1p 343 175

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối a năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A năm 2010

  pdf 4p 2184 230

  Đáp án đề thi môn Toán khối A năm 2010 với bố cục và trình bày rõ ràng sẽ giúp các bạn thí sinh kiểm tra bài thi, tra cứu đáp án môn Toán dễ dàng. Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

 15. ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010

  pdf 2p 96 177

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn vật lý khối a năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 927

  pdf 7p 121 43

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2010 - mã đề 927', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2