intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 16 tài liệu

7.807
lượt xem
3.364
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn toán, sinh học, hóa học khối B năm 2010.

Lưu

Tài liệu trong BST: 16 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010

 1. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 174

  pdf 6p 344 160

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 174', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2010

  pdf 4p 2935 201

  Đáp án đề thi Đại học môn Toán khối B năm 2010 với bố cục trình bày rõ ràng sẽ giúp các thí sinh kiểm tra bài thi, tra cứu đáp án đề thi môn Toán khối B dễ dàng. Tài liệu tham khảo giúp các bạn trau dồi kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

 3. ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010

  pdf 2p 256 61

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn sinh học khối b năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010

  pdf 2p 562 88

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn hóa học khối b năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 958

  pdf 8p 137 35

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 958', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 826

  pdf 8p 109 33

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 826', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 724

  pdf 8p 126 34

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 724', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 615

  pdf 8p 182 47

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 615', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 473

  pdf 8p 213 68

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 473', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 381

  pdf 8p 232 58

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn sinh học khối b năm 2010 - mã đề 381', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 937

  pdf 6p 205 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 937', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 641

  pdf 6p 129 26

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 641', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 519

  pdf 6p 157 43

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 519', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 395

  pdf 6p 144 37

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 395', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA HỌC KHỐI B NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 268

  pdf 6p 192 63

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa học khối b năm 2010 - mã đề 268', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2010

  pdf 1p 626 176

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối b năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2