intTypePromotion=1
ADSENSE

18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010

Chia sẻ: Bui Ngoc | Ngày: | 18 tài liệu

9.601
lượt xem
4.393
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giao đoạn ôn thi đại học, cao đẳng. Tài liệu bao gồm các đề thi và đáp án các môn văn, toán, anh văn khối D năm 2010.

Lưu

Tài liệu trong BST: 18 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010

 1. ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010

  pdf 2p 427 77

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2010.

 2. ĐÁP ÁN MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010

  pdf 2p 105 10

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn pháp văn khối d năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 584

  pdf 5p 90 5

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 584', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 857

  pdf 7p 573 119

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh văn khối d năm 2010 - mã đề 857', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2010

  pdf 1p 598 173

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn toán khối d năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2010

  pdf 3p 502 118

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối d năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối D năm 2010

  pdf 4p 3770 185

  Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2010 với bố cục rõ ràng giúp thí sinh và sinh viên tra cứu dễ dàng.Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

 8. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 964

  pdf 5p 100 15

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 964', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 725

  pdf 5p 119 19

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 725', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 651

  pdf 5p 123 20

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 651', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 395

  pdf 5p 111 11

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 395', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN PHÁP VĂN KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 147

  pdf 5p 152 15

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn pháp văn khối d năm 2010 - mã đề 147', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 693

  pdf 7p 208 46

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2010 - mã đề 693', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 529

  pdf 7p 160 29

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2010 - mã đề 529', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 461

  pdf 7p 97 35

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2010 - mã đề 461', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 358

  pdf 7p 60 55

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2010 - mã đề 358', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010 - MÃ ĐỀ 613

  pdf 7p 283 92

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn anh khối d năm 2010 - mã đề 613', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2010

  pdf 1p 575 79

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2