intTypePromotion=3

19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ

Chia sẻ: Nguyen Linh | Ngày: | 19 tài liệu

0
3.642
lượt xem
1.222
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập đề thi thử đại học môn Toán, giúp bạn củng cố và rèn luyện lỹ năng làm toán cách nhanh và chính xác nhất. Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Chuyên gia trong lĩnh vực toán học được gọi là nhà toán học.

Lưu

Tài liệu trong BST: 19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ

 1. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 1

  doc 2p 862 391

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 1

 2. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 19

  doc 5p 180 74

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 19

 3. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 18

  doc 4p 159 72

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 18

 4. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 17

  doc 6p 160 90

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 17

 5. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 15

  doc 5p 229 125

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 15.

 6. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 14

  doc 5p 256 123

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 14.

 7. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 13

  doc 2p 270 118

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 13.

 8. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 12

  doc 2p 253 128

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 12.

 9. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 11

  doc 2p 214 122

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 11.

 10. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 10

  doc 1p 265 137

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 10.

 11. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 9

  doc 2p 288 138

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 9.

 12. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 8

  doc 2p 262 130

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 8.

 13. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 7

  doc 2p 338 151

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 7.

 14. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 6

  doc 2p 347 167

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 6

 15. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 5

  doc 2p 505 160

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 5.

 16. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 4

  doc 1p 60 178

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 4.

 17. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 3

  doc 2p 477 244

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 3.

 18. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 2

  doc 1p 572 280

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 2.

 19. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 20

  doc 4p 144 74

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 20.

ANTS

 

Đồng bộ tài khoản