intTypePromotion=1

19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ

Chia sẻ: Nguyen Linh | Ngày: | 19 tài liệu

0
3.688
lượt xem
1.222
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập đề thi thử đại học môn Toán, giúp bạn củng cố và rèn luyện lỹ năng làm toán cách nhanh và chính xác nhất. Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Chuyên gia trong lĩnh vực toán học được gọi là nhà toán học.

Lưu

Tài liệu trong BST: 19 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN HIỆU QUẢ

 1. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 1

  doc 2p 872 391

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 1

 2. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 19

  doc 5p 190 74

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 19

 3. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 18

  doc 4p 164 72

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 18

 4. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 17

  doc 6p 165 90

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 17

 5. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 15

  doc 5p 238 125

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 15.

 6. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 14

  doc 5p 262 123

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 14.

 7. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 13

  doc 2p 278 118

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 13.

 8. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 12

  doc 2p 259 128

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 12.

 9. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 11

  doc 2p 223 122

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 11.

 10. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 10

  doc 1p 275 137

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 10.

 11. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 9

  doc 2p 298 138

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 9.

 12. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 8

  doc 2p 269 130

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 8.

 13. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 7

  doc 2p 346 151

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 7.

 14. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 6

  doc 2p 353 167

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 6

 15. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 5

  doc 2p 514 160

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 5.

 16. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 4

  doc 1p 67 178

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 4.

 17. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 3

  doc 2p 479 244

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 3.

 18. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 2

  doc 1p 578 280

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 2.

 19. Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 20

  doc 4p 148 74

  Tài liệu ôn thi đại học dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn Toán - Ôn thi đại học môn toán 2011 - Đề số 20.

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=17
p_intCateID2=260
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2