intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

20 Đề thi môn kinh tế quốc tế cực hay được soạn theo chương trình dạy 45 tiết

Chia sẻ: Vu Thuy Hoa Hoa | Ngày: | 20 tài liệu

3.282
lượt xem
120
download

Đây là 20 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/20

20 Đề thi môn kinh tế quốc tế cực hay được soạn theo chương trình dạy 45 tiết
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Bộ sưu tập tổng hợp 20 đề thi môn kinh tế quốc tế có kèm theo đáp án tham khảo dành cho các bạn sinh viên ôn tập. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi hết môn kinh tế quốc tế.

Lưu

Tài liệu trong BST: 20 Đề thi môn kinh tế quốc tế cực hay được soạn theo chương trình dạy 45 tiết

 1. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 1

  doc 6p 2311 880

  1. Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ

 2. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 2

  doc 5p 1133 704

  1. Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

 3. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 3

  doc 5p 1064 625

  Tham khảo tài liệu 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 4

  doc 6p 539 298

  1. Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các b. Quan hệ sản xuất và trao đổi quốc gia d. Quan hệ sản xuất 2. Trung Quốc là nước: a. Có nền kinh tế thị trường phát triển c. Công nghiệp phát triển b. Đang phát triển d. Có nền kinh tế chuyển đổi

 5. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 5

  doc 5p 706 355

  Các quan hệ kinh tế quốc tế ra đời do: a. Sự phát triển của lực lượng sản xuất vượt ra khỏi biên giới quốc gia b. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên c. Sự phát triển của khoa học công nghệ d. Sự phát triển của giao thông vận tải

 6. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 6

  doc 5p 764 368

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ

 7. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 7

  doc 6p 585 345

  Nguyên tắc MFN là các bên tham gia trong quan h ệ kinh t ế th ương m ại dành cho nhau đi ều kiện ưu đãi: a. Kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác b. Cao hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác c. Không kém hơn những ưu đãi mà mình dành cho các nước khác d. Cả a, b, c

 8. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 8

  doc 2p 374 146

  Việt Nam được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế chưa chuyển đổi b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển 3. Trong xu thế phát triển kinh tế tri thức, trao đổi sản phẩm gi ữa các qu ốc gia trên th ế gi ới chủ yếu là: a. Sản phẩm thô c. Sản phẩm đã qua chế biến b. Sản phẩm sơ chế d. Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao

 9. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 9

  doc 5p 614 319

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 9', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 10

  doc 5p 873 333

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

 11. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 11

  doc 6p 511 263

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 11', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 12

  doc 5p 652 277

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Phân loại theo mô hình kinh tế, Trung Quốc là nước có nền kinh tế: a. Thị trường c. Chuyển đổi b. Thị trường phát triển d. Chuyển đổi theo kinh tế thị trường

 13. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 13

  doc 5p 460 228

  Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các quốc b. Quan hệ sản xuất và trao đổi gia d. Quan hệ sản xuất 2. Trung Quốc là nước: a. Có nền kinh tế thị trường phát triển c. Công nghiệp phát triển b. Đang phát triển d. Có nền kinh tế chuyển đổi

 14. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 14

  doc 5p 488 210

  Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải d. Phân công lao động quốc tế thông tin 2. Canada là nước thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ Trung Mỹ và Vùng biển d. Caribê

 15. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 15

  doc 5p 357 143

  Quan hệ kinh tế quốc tế ra đời dựa trên cơ sở sự phát triển của: a. Lực lượng sản xuất c. Lực lượng sản xuất và giao thông b. Khoa học công nghệ và công nghệ vận tải d. Phân công lao động quốc tế thông tin

 16. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 16

  doc 5p 271 132

  Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các b. Quan hệ sản xuất và trao đổi quốc gia d. Quan hệ sản xuất 2. Canada là nớc thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ d. Trung Mỹ và Vùng biển Caribê

 17. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 17

  doc 6p 361 139

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 2. Việt Nam được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế đang phát triển ở trình độ thấp b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển

 18. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 18

  doc 6p 350 134

  Quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện đầu tiên là: a. Trao đổi quốc tế về vốn c. Thương mại quốc tế b. Trao đổi quốc tế về sức lao động d. Trao đổi quốc tế về khoa học công nghệ 2. Cu Ba được xếp vào loại nước có: a. Nền kinh tế chuyển đổi c. Nền kinh tế chưa chuyển đổi b. Nền kinh tế đang phát triển d. Nền kinh tế thị trường phát triển

 19. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 19

  doc 5p 360 139

  Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a. Theo chiều rộng c. Trình độ ngày càng cao b. Theo chiều sâu d. Ngày càng phong phú và đa dạng 2. Cộng hoà Liên bang Nga thuộc khu vực kinh tế: c. Bắc Âu a. Đông Âu b. Tây Âu d. Nam Âu

 20. Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 20

  doc 5p 351 130

  Tham khảo bài viết 'bài thi môn kinh tế quốc tế (chương trình 45 tiết) - đề số 20', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2