intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

22 chuyên đề ôn thi đại học năm 2011 môn Sinh học

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 22 tài liệu

4.011
lượt xem
1.500
download

Đây là 22 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/22

22 chuyên đề ôn thi đại học năm 2011 môn Sinh học
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập chuyên đề ôn thi đại học, cao đẳng và bài tâp, đề thi môn sinh học giúp các bạn ôn thi môn sinh tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng , đại học năm 2011

Lưu

Tài liệu trong BST: 22 chuyên đề ôn thi đại học năm 2011 môn Sinh học

 1. Tài liệu ôn sinh học - Các nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người

  pdf 7p 122 15

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn sinh học mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm môn sinh học nhanh.

 2. Ôn thi môn Sinh Học - Liên kết gen

  pdf 6p 96 21

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - liên kết gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Ôn thi sinh học - Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

  pdf 5p 95 11

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Ôn thi sinh học - Sự di truyền liên kết với giới tính

  pdf 8p 116 15

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Ôn thi sinh học - Sự phát sinh loài người

  pdf 6p 73 13

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự phát sinh loài người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Ôn thi sinh học - Sự phát sinh sự sống trên trái đất

  pdf 6p 81 9

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự phát sinh sự sống trên trái đất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Ôn thi sinh học - Sự phát sinh và phát triển của sự sống

  pdf 7p 92 9

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự phát sinh và phát triển của sự sống', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Ôn thi sinh học - Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh, cổ sinh

  pdf 13p 88 11

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh, cổ sinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Ôn thi sinh học - Sự sống trong các đại trung sinh, tân sinh

  pdf 8p 93 10

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi sinh học - sự sống trong các đại trung sinh, tân sinh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thường biến

  pdf 6p 326 151

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn sinh học mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm môn sinh học nhanh.

 11. Ôn thi môn Sinh Học - Lai một cặp tính trạng

  pdf 12p 105 20

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - lai một cặp tính trạng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Ôn thi môn Sinh Học - lai hai và nhiều cặp tính trạng

  pdf 11p 137 23

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - lai hai và nhiều cặp tính trạng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Tài liệu ôn sinh học - Các phương pháp lai

  pdf 10p 107 26

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn sinh học - các phương pháp lai', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Ôn thi môn Sinh Học - Di truyền giới tính

  pdf 6p 158 36

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - di truyền giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Ôn thi môn Sinh Học - Di truyền học ở người

  pdf 10p 177 34

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - di truyền học ở người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Ôn thi môn Sinh Học - Đột biến đa bội thể

  pdf 5p 137 28

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - đột biến đa bội thể', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Ôn thi môn Sinh Học - Đột biến gen

  pdf 13p 127 23

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - đột biến gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Ôn thi môn Sinh Học - Đột biến lệch bội

  pdf 6p 102 20

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - đột biến lệch bội', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Ôn thi môn Sinh Học - Đột biến nhiễm sắc thể

  pdf 5p 108 22

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - đột biến nhiễm sắc thể', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Ôn thi môn Sinh Học - Hoán vị gen

  pdf 10p 108 29

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - hoán vị gen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Ôn thi môn Sinh Học - Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất

  pdf 5p 97 16

  Tham khảo tài liệu 'ôn thi môn sinh học - hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Chuyên đề ôn thi ĐH môn sinh học lớp 12 - thuyết tiến hóa Lamác - Đacuyn

  pdf 5p 335 117

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn thi đh môn sinh học lớp 12 - thuyết tiến hóa lamác - đacuyn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2