intTypePromotion=1
ADSENSE

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao mới nhất năm 2013

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

563
lượt xem
134
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao mới nhất năm 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển các Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 ( đề chính thức - Bộ giáo dục và đào tạo có kèm theo đáp án ) Giáo dục trung học phổ thông. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao mới nhất năm 2013

 1. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 347

  pdf 6p 58 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 347 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. Câu 1: Отец купил ______ новый компьютер. A. сына B. сыну C. сыне D. сыном Câu 2: Ученики уже кончили ______ сочинение. A. писать B. написать C. писали D. написали Câu 3: Моему дедушке уже...

 2. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 428

  pdf 6p 58 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 428 Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau. Câu 1: В вагоне метро много пассажиров, следующая станция твоя, а ты стоишь далеко от выхода. Что ты скажешь соседним пассажирам? A. Мы проехали уже две станции. B. Скажите, пожалуйста, это место свободно? C. Садитесь, пожалуйста, это место...

 3. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 592

  pdf 6p 37 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 592 Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. Câu 1: A. Я читаю статью об учёном, который получили Нобелевскую премию. B. Я читаю статью об учёном, которые получили Нобелевскую премию. C. Я читаю статью об учёном, котором получил Нобелевскую премию. D. Я читаю статью об учёном, который получил Нобелевскую премию....

 4. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 627

  pdf 6p 48 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 627 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. Câu 1: Решив все задачи, ______. A. как Антон хорошо играет в электронные игры B. когда Антон пошёл кататься на коньках C. Антон стал играть в компьютерные игры D. можно играть в компьютерные игры Câu 2: Я буду...

 5. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 715

  pdf 6p 55 7

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 715 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. Câu 1: Отец пришёл из аптеки и ______ лекарство. A. привозил B. принёс C. привёз D. приносил Câu 2: Это мой друг Антон. Я ______ его знаю. A. всегда B. редко C. давно D. часто...

 6. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Nga - Tốt nghiệp THPT Chương trình Chuẩn và Nâng cao ( 2013 ) Mã đề 936

  pdf 6p 63 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 936 Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. Câu 1: Решив все задачи, ______. A. Антон стал играть в компьютерные игры B. можно играть в компьютерные игры C. когда Антон пошёл кататься на коньках D. как Антон хорошо играет в электронные игры Câu 2: Я буду...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2