intTypePromotion=1
ADSENSE

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 hay năm 2013

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

794
lượt xem
153
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 hay năm 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển các Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 ( đề chính thức - Bộ giáo dục và đào tạo có kèm theo đáp án ) Giáo dục trung học phổ thông. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 hay năm 2013

 1. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 315

  pdf 6p 165 18

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 315 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: – Tu as des nouvelles de ______ amis français ? – Oui, je leur téléphone tous les quinze jours. A. leur B. tes C. vos D. ta Câu 2: Je travaille avec Jacques ______ trois ans. A. dans B. depuis C. sur...

 2. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 439

  pdf 6p 70 3

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 439 Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho. Câu 1: Mon ami me demande : “Es-tu content de la soirée ?” A. Mon ami me demande si je suis content de la soirée. B. Mon ami me demande que je sois content de la soirée. C. Mon ami me demande d’être...

 3. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 527

  pdf 6p 88 7

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 527 Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 8. Devoirs à l’école: les parents pourront encore travailler avec leurs enfants Le Nouvel Observateur ÉDUCATION Créé le 12-10-2012 à 09h50 Le projet des devoirs à l’école n’empêchera pas les parents, s’ils le souhaitent, de travailler encore avec...

 4. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 685

  pdf 6p 59 4

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 685 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau. Câu 1: Si tu manges maintenant, tu n’______ plus faim. A. auras B. aies C. avais D. aurais Câu 2: Ce garçon est très doux et aimable. L’adverbe qui vient de l’adjectif doux est ______. A. doublement B. douzièmement C. doucement D. douteusement Câu...

 5. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 796

  pdf 6p 77 8

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 796 Chọn câu chuyển đổi đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với câu đã cho. Câu 1: La pilule doit être avalée sans croquer. A. La pilule doit être croquée sans avaler. B. On doit avaler la pilule sans croquer. C. La pilule doit croquer sans être avalée. D. On doit croquer la pilule sans avaler. Câu 2:...

 6. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Pháp - Tốt nghiệp THPT Hệ 3 năm ( 2013 ) Mã đề 928

  pdf 6p 40 5

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 928 Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 8. Devoirs à l’école: les parents pourront encore travailler avec leurs enfants Le Nouvel Observateur ÉDUCATION Créé le 12-10-2012 à 09h50 Le projet des devoirs à l’école n’empêchera pas les parents, s’ils le souhaitent, de travailler encore avec...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2