intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT mới nhất 2013

Chia sẻ: Cầu Vồng | Ngày: | 6 tài liệu

739
lượt xem
33
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT mới nhất 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển các Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 ( đề chính thức - Bộ giáo dục và đào tạo có kèm theo đáp án ) Giáo dục trung học phổ thông. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013.

Lưu

Tài liệu trong BST: 6 Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT mới nhất 2013

 1. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 196

  pdf 5p 142 20

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 196 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 1: 今天爸爸妈妈都不在家,我______。 A. 想吃什么就吃什么自己 B. 自己想吃什么就吃什么 C. 什么想吃自己就什么吃 D. 吃什么就自己想吃什么 Câu 2: 他的这些话都是发______内心的,绝对可信。 A. 在 B. 从 C. 自 D. 往...

 2. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 274

  pdf 5p 137 12

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 274 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 许多人不知道电脑有这么大的好处。 A. 代词 B. 动词 C. 形容词 D. 名词 Câu 2: 他叫来几样菜,独自坐在桌前等着朋友们。 A. 量词 B. 数词 C. 助词 D. 副词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch...

 3. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 368

  pdf 5p 124 16

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 368 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. ch B. sh C. z Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuángrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. ióng B. ián...

 4. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 482

  pdf 6p 84 9

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 482 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 你必须珍惜现在所拥有的一切,要不然到失去的时候你会后悔的。 A. 否则 B. 况且 C. 要是 D. 然而 Câu 2: 这个工厂成立于1980 年。 A. 给 B. 对 C. 从 D. 在 D. 一种食品 D. 不严重 D. 选举 D. 另一方面...

 5. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 735

  pdf 5p 105 10

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 735 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 详细 là: x ______xì. A. iáng B. íng C. ián Câu 2: Phiên âm đúng của từ 狂热 là: ______. A. kuángrē B. kuāngrè C. kuāngrē Câu 3: Phiên âm đúng của từ 抓紧 là: ______uājǐn. A. zh B. sh...

 6. Đề thi - Đáp án môn Tiếng Trung - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 851

  pdf 5p 110 11

  Tham khảo đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 môn tiếng Trung, giúp bạn có tài liệu định hướng ôn tập và làm bài thi tốt nghiệp đạt điểm cao.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2