intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

7 văn bản luật về giống cây trồng

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 7 tài liệu

1.030
lượt xem
127
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

7 văn bản luật về giống cây trồng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. [ Đối xử ] không ảnh hưởng đến các quyền quy định trong Công ước này, công dân của bên ký kết cũng như các cá nhân định cư tại và pháp nhân có trụ sở đăng ký trên lãnh thổ của bên ký kết được hưởng sự đối xử giống như sự đối xử mà luật của mỗi bên ký kết khác đã hoặc sẽ dành cho công dân của mình đối với việc công nhận và bảo hộ quyền của nhà tạo giống liên quan trong ...

Lưu

Tài liệu trong BST: 7 văn bản luật về giống cây trồng

 1. Văn kiện năm 1991 công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

  pdf 23p 170 25

  [ Đối xử ] không ảnh hưởng đến các quyền quy định trong Công ước này, công dân của bên ký kết cũng như các cá nhân định cư tại và pháp nhân có trụ sở đăng ký trên lãnh thổ của bên ký kết được hưởng sự đối xử giống như sự đối xử mà luật của mỗi bên ký kết khác đã hoặc sẽ dành cho công dân của mình đối với việc công nhận và bảo hộ quyền của nhà tạo giống liên quan trong ......

 2. Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

  pdf 5p 113 6

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ

  pdf 2p 130 5

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đăng ký công nhận lại nguồn giống đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

  pdf 5p 75 4

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký công nhận lại nguồn giống đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Đăng ký công nhận nguồn giống đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

  pdf 5p 84 9

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký công nhận nguồn giống đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. VĐ 6.QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

  doc 19p 140 23

  1. Khái niệm Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN (sáng chế, giải pháp hữu ích…) hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định.

 7. Nghị định số 88/2010/NĐ-CP

  doc 20p 155 19

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2