intTypePromotion=1
ADSENSE

9 bài luận văn về : Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | 9 tài liệu

4.789
lượt xem
75
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

9 bài luận văn về : Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế thị trường không phải là một hoạt động kinh tế hoàn hảo mà nó mang trên mình mặt trái của nó như:sự cạnh tranh không hoàn hảo; vấn đề ngoại ứng; sự phân hoá giàu nghèo...và các vấn đề xã hội khác. Chính vì vậy, nhà nước đã tham gia vào quá trình hoạt động của nền kinh tế để giảm nhẹ hoặc khắc phục những hậu quả của nó. Nhưng trên thực tế không thể tồn tại một nền kinh tế chỉ được điều hành bằng mệnh lệnh và cũng không có nền kinh tế nào hoạt động trên cơ sở tự nguyện mà không có sự điều tiết của nhà nước

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 bài luận văn về : Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

 1. LUẬN VĂN:Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định

  pdf 29p 173 24

  LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay .đặt vấn đề Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vô cùng khó khăn vì kinh tế là cơ sở của xã hội. Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải...

 2. Luận văn phân tích :Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  pdf 31p 222 64

  Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vô cùng khó khăn vì kinh tế là cơ sở của xã hội. Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật và rõ nét đó là hình thái công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ,...

 3. LUẬN VĂN: Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  pdf 37p 182 35

  Lợi nhuận là một phạm trù kinh tế lớn, nó tồn tại song song với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Là mục tiêu cho chiến lược phát triển doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Vì vậy, lợi nhuận có một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế theo cơ chế mới – Cơ chế thị trường, chúng ta cần phải xem xét vấn đề này một cách đúng...

 4. Luận văn đề tài : Vai trò kinh tế của Nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

  pdf 29p 123 23

  Nền kinh tế Việt Nam trước năm 1986 bao gồm những giai đoạn khác nhau, với những đặc điểm khác nhau, song nhìn một cách tổng quát, cơ chế quản lý là cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Cơ chế này được duy trì trong một thời gian dài đã tích góp những xu hướng tiêu cực, làm nảy sinh sự trì trệ, hình thành cơ chế kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đặt ra là phải đổi mới sâu sắc cơ chế đó. Phương hướng cơ bản của...

 5. Luận văn đề tài : Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  pdf 19p 146 39

  Nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá độ gián tiếp, ở thang bậc từ trước chủ nghĩa tư bản (xã hội phong kiến) lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa . Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một xuất phát điểm rất thấp đó là chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, nền kinh tế cơ bản là sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, năng suất lao động thấp,...

 6. LUẬN VĂN: Vai trò quan trọng của viêc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

  pdf 19p 114 21

  Vấn đề nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà kinh tế trong nhiều năm qua . Vì vậy ở nước ta đang trong thời kì đổi mới ,việc nghiên cứu vấn đề trên là rất cần thiết , nó giúp nhà nước tìm được một mô hình quản lí kinh tế vĩ mô thích hợp và có hiệu quả hơn Trong đại hội khoá x của đảng có đề câp tới vấn đề cho đảng viên làm kinh tế tư nhân , lần lượt cổ phần...

 7. LUẬN VĂN: Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong nền kinh tế thị trường

  pdf 25p 197 58

  Trong nền kinh tế chuyển đổi, vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế và xã hội càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Trong hệ công cụ điều tiết nền kinh tế, kiểm toán Nhà nước được coi như là một công cụ cần thiết phụ trợ đắc lực cho quá trình quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế-điều đó được thể hiện rất rõ qua chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm...

 8. TIỂU LUẬN:Nguồn gốc – bản chất – vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường.Lời nói đầuViệt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh gian khổ để dành độc lập chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân.Vì vậy đã fải chịu những thiệt hại nặng nề

  pdf 16p 176 27

  TIỂU LUẬN: Nguồn gốc – bản chất – vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường .Lời nói đầu Việt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh gian khổ để dành độc lập chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân.Vì vậy đã fải chịu những thiệt hại nặng nề về kinh tế- xã hội.Nền kinh tế Việt Nam hiện nay thuộc một trong những nước nghèo nhất thế giới, khoa học kỹ thuật kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp. Điều này là trăn trở của mỗi người dân chúng ta.Đặc biệt là...

 9. LUẬN VĂN: Lợi nhuận - Vai trò lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở VIệT NAM

  pdf 16p 112 20

  Năm 1986 nước ta tiến hành cải cách nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hạch hoá tập chung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Có thể nói đó là mốc lớn trong lịch sử của đất nước ta, từ đó đến nay chúng ta đã chứng kiến bao đổi thay, bao thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Tuy nhiên để vận hành một nền kinh tế thị trường có hiệu quả thì chung ta còn phải nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu nhiêù nhiều khía cạnh của...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2