intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Apple Help Programming Guide

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 8 tài liệu

2.355
lượt xem
719
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Apple Help Programming Guide
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Apple giúp cung cấp lợi thế đáng kể so với các tài liệu hỗ trợ tĩnh, chẳng hạn như Read Me các tập tin hoặc sách hướng dẫn PDF. Những lợi ích của việc áp dụng của Apple Trợ giúp hỗ trợ người dùng bao gồm: ■ Searchability. Táo giúp cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm phức tạp, bao gồm cả tìm kiếm toàn văn và khả năng tìm kiếm trên các từ đồng nghĩa và các lỗi chính tả phổ biến. ■ Hỗ trợ đầy đủ cho QuickTime và bất kỳ phương tiện truyền thông khác mà plug-in được cài đặt. Sử dụng QuickTime hoặc các công cụ khác, bạn có thể tạo ra các chuỗi hoạt hình đã cho thấy những ẩn hoặc phức tạp các tính năng của sản phẩm phần mềm của bạn và chơi những trình tự này như là một phần của nội dung giúp đỡ của bạn. ■ AppleScript tự động hóa. Sử dụng AppleScript, bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ và chạy chúng từ của bạn giúp nội dung để hướng dẫn người sử dụng thông qua một bước hoạt động phức tạp bằng cách bước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Apple Help Programming Guide

 1. Apple Help Programming Guide phần 1

  pdf 10p 63 20

  Tập tin hệ thống Mac OS Extended (HFS Plus), đã được giới thiệu với Mac OS 8,1 menu ngữ cảnh kích hoạt bằng một nhấp nút điều khiển mùa xuân-nạp folders60 phát triển giúp đỡ cho một ứng dụng Mac OS X nên quen thuộc với các khái niệm trình bày ở đây và Internet (là Sherlock) API Copland, dần dần phát triển thành Carbon

 2. Apple Help Programming Guide phần 2

  pdf 10p 74 6

  Chương này giới thiệu các ứng dụng xem Trợ giúp và giúp giao diện lập trình ứng dụng của Apple. Nó mô tả giao diện Help Viewer, cách Help Viewer hiển thị cuốn sách giúp đỡ của bạn, và làm thế nào người dùng truy cập trợ giúp từ các ứng dụng của bạn. Tất cả các Carbon, ca cao, và tác giả người sử dụng Java

 3. Apple Help Programming Guide phần 3

  pdf 10p 56 5

  Trong khi đó, các chức năng AHGotoPage yêu cầu bạn biết đường dẫn đầy đủ hoặc một phần các tập tin HTML mô tả các chủ đề trợ giúp, AHLookupAnchor cho phép bạn truy cập vào một chủ đề trợ giúp với tên chỉ neo. Trong hầu hết các trường hợp, bằng cách sử dụng một neo là dễ dàng hơn

 4. Apple Help Programming Guide phần 4

  pdf 10p 62 6

  và linh hoạt hơn theo dõi vị trí của các tập tin mô tả chủ đề. Nếu không có một chủ đề mà bạn muốn tải trong Help Viewer, bạn thay vì có thể sử dụng chức năng AHSearch để tìm kiếm cuốn sách giúp đỡ của bạn cho tất cả các chủ đề có chứa một chuỗi cụ thể. Các chức năng Trợ giúp của Apple được mô tả chi tiết trong các tham khảo Trợ giúp của Apple.

 5. Apple Help Programming Guide phần 5

  pdf 10p 51 6

  Các phương pháp NSHelpManager được mô tả trong lớp tham khảo NSHelpManager. Để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể sử dụng các chức năng Trợ giúp Apple để truy cập nội dung cuốn sách giúp đỡ của bạn từ bên trong ứng dụng của bạn, hãy xem "Mở Sổ trợ giúp của bạn trong Help Viewer" (trang 63).

 6. Apple Help Programming Guide phần 6

  pdf 10p 60 6

  Bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ: OpenBook URL để mở một cuốn sách trợ giúp quy định tại Help Viewer. Bạn có thể sử dụng URL này, ví dụ, để mở cuốn sách giúp đỡ cho một ứng dụng có liên quan trong một bộ phần mềm ứng dụng. Cú pháp để mở một cuốn sách trợ giúp như sau:

 7. Apple Help Programming Guide phần 7

  pdf 10p 56 5

  Khi người dùng nhấp chuột vào liên kết, Help Viewer mở trang tiêu đề của cuốn sách giúp quy định. Ví dụ, để tạo ra một liên kết mở ra cuốn sách giúp SurfWriter trang tiêu đề, bạn sẽ bao gồm các mã sau đây trong cuốn sách giúp đỡ của bạn: Để tạo một liên kết nhảy đến một vị trí đặc biệt trong một cuốn sách giúp đỡ, xem "Tạo một liên kết đến một vị trí neo" (trang 49).

 8. Apple Help Programming Guide phần 8

  pdf 6p 53 7

  Bạn có thể cung cấp một danh sách các thuật ngữ tìm kiếm và kết quả tìm kiếm tương ứng. Khi người dùng nhập vào một thuật ngữ tìm kiếm phù hợp chính xác với một thuật ngữ trong danh sách của bạn, Help Viewer có hẳng hạn như bán các bản sao của ấn phẩm này hoặc cung cấp thanh toán cho các dịch vụ hỗ trợ.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2