Bài giảng hệ điều hành của - Gv. Vũ Đức Lung

Chia sẻ: Trịnh Thi Xê | Ngày: | 9 tài liệu

0
442
lượt xem
22
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Bài giảng hệ điều hành của - Gv. Vũ Đức Lung
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng hệ điều hành của giảng viên Vũ Đức Lung sẽ cung cấp cho các bạn thêm nhiều kiến thức hơn về hệ điều hành,các bạn sẽ dễ dàng trong việc tìm tài liệu phục vụ học tập của mình,hy vọng các bạn sẽ hài lòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bài giảng hệ điều hành của - Gv. Vũ Đức Lung

 1. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 1

  ppt 33p 75 8

  Chương trình trung gian giữa phần Người dùng cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển và phối hợp vệc sử dụng phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

 2. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 2

  ppt 20p 92 11

  Các thành phần của hệ điều hành. Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp. Lời gọi hệ thống (System call). Các chương trình hệ thống (system programs). Cấu trúc hệ thống. Máy ảo (virtual machine).....

 3. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 3

  ppt 33p 58 8

  Trạng thái quá trình.Khối điều khiển quá trình (Process control block). Định thời quá trình (Process Scheduling).Các tác vụ đối với quá trình. Sự cộng tác giữa các quá trình.Giao tiếp giữa các quá trình.

 4. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 4

  ppt 43p 62 9

  Các bộ định thời long-term, mid-term, short-term. Các tiêu chuẩn định thời CPU.Các giải thuật định thời. Các bộ định thời Xác định process nào trong ready queue sẽ được chiếm CPU để thực thi kế tiếp (còn được gọi là định thời CPU, CPU scheduling).

 5. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 5 phần 1

  ppt 15p 51 6

  Tiến trình truy xuất đến một địa chỉ bất hợp lệ.Tiến trình con kết thúc.Tín hiệu 1 do người dùng định nghĩa.Tín hiệu 2 do người dùng định nghĩa. Các tín hiệu được gửi đi bởi?khi nhận thì xử lý ra sao?.

 6. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 5 phần 2

  ppt 65p 99 19

  Đặt vấn đề (tại sao phải đồng bộ và giải quyết tranh chấp ?).Vấn đề Critical section.Các giải pháp phần mềm. Giải thuật Peterson, và giải thuật bakery. Đồng bộ bằng hardware. Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu.

 7. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 6

  ppt 45p 72 13

  Phương pháp kết hợp để giải quyết Deadlock. Vấn đề deadlock trong hệ thống. Tình huống: một tập các process bị blocked, mỗi process giữ tài nguyên và đang chờ tài nguyên mà process khác trong tập đang giữ..

 8. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 7

  ppt 55p 61 6

  Chuyển đổi địa chỉ nhớ. Overlay và swapping. Mô hình quản lý bộ nhớ đơn giản. Khái niệm cơ sở. Chương trình phải được mang vào trong bộ nhớ và đặt nó trong một tiến trình để được xử lý

 9. Hệ điều hành ( Vũ Đức Lung ) - Chương 8

  ppt 25p 80 8

  Tổng quan về bộ nhớ ảo.Cài đặt bộ nhớ ảo : demand paging.Cài đặt bộ nhớ ảo Tổng quan bộ nhớ ảo. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm.

Đồng bộ tài khoản