intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảng cân đối kế toán và những điều sinh viên kế toán cần biết

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | 15 tài liệu

1.527
lượt xem
89
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Bảng cân đối kế toán và những điều sinh viên kế toán cần biết
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình làm báo cáo tài chính, kế toán viên thường hay gặp phải các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Bộ sưu tập này sẽ đưa ra một số kinh nghiệm, nguyên tắc, cách đọc bảng cân đối kế toán không cân và cách để khắc phục. Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hay cho các bạn sinh viên, và những người làm kế toán.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bảng cân đối kế toán và những điều sinh viên kế toán cần biết

 1. Bảng cân đối kế toán: kết cấu và nguyên tắc

  pdf 9p 277 19

  Tài liệu "Bảng cân đối kế toán: kết cấu và nguyên tắc" nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức về kế toán như: kết cấu bảng cân đối kế toán, nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán. Cùng tham khảo nhé.

 2. Sự khác biệt giữa Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  pdf 7p 280 34

  Sự khác nhau cơ bản giữa Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được thể hiện trong những nội dung chủ yếu dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

  pdf 5p 882 35

  Tài liệu "Mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán" giúp bạn nắm bắt mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, cũng như nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập bảng cân đối kế toán.

 4. Hướng dẫn tóm tắt cách lập bảng cân đối kế toán

  pdf 10p 265 23

  Có nhiều bạn mới học rất khó khăn trong việc lập bảng CĐKT. chẳng hạn như số dư bên có của tk nợ phải thu (vd khách hàng ứng tiền trước trả tiền mua hàng).. các Tk lưỡng tính, và các TK đặc biệt khác.... bài viết này không chi tiết nhưng sẽ hướng dẫn cho các bạn không bị nhầm lẫn khi lập Bảng CĐKT:

 5. Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh hàng tháng bằng Excel

  pdf 4p 234 24

  Cột Mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DM tài khoản về( luôn đảm bảo tằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất) + Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

 6. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

  pdf 13p 173 13

  Những thông tin chung về doanh nghiệp Trong báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo Ngày kết thúc kỳ kế toán năm Ngày lập báo cáo tài chính

 7. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc chung

  pdf 5p 256 17

  Nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán : + Trước khi lập BCĐKT, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng họp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán.

 8. Hướng dẫn cách đọc bảng cân đối kế toán

  pdf 7p 287 19

  Bảng cân đối kế toán còn được gọi là “báo cáo về tình hình tài chính”, thể hiện tài sản, nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu (giá trị ròng). Bảng cân đối kế toán, cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tạo nên nền tảng của báo cáo tài chính của bất kỳ công ty nào.

 9. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán

  pdf 5p 276 13

  Bảng cân đối kế toán là một phần trong báo cáo tài chính, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản,

 10. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán năm

  pdf 15p 175 9

  Mã số 100 Phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác cỏ thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp có đến thời điểm báo cáo, gồm:

 11. Cách đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán

  pdf 5p 234 35

  Đọc Bảng cân đối kế toán ta có thể nhận định nhanh về quy mô của doanh nghiệp, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn,... Cùng tham khảo tài liệu "Cách đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán" sẽ hướng dẫn bạn cách đọc nhanh Bảng Cân đối kế toán.

 12. Bảng cân đối kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán

  pdf 7p 448 71

  Tài liệu Bảng cân đối kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán" nhằm giúp bạn nắm bắt kết cấu của bảng cân đối kế toán, nội dung của bảng cân đối kế toán, phương pháp lập bảng cân đối kế toán,....

 13. Bảng cân đối kế toán không cân, lý do và cách khắc phục

  pdf 10p 227 9

  Trong quá trình làm báo cáo, kế toán viên thường hay gặp phải vấn đề là bảng cân đối kế toán không cân, vậy nguyên nhân là gì? Bài viết sau đây Kimi sẽ đưa ra một số lý do khiến bảng cân đối kế toán không cân và cách để khắc phục.

 14. Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)

  pdf 5p 247 13

  Báo cáo tài chính là một hệ thống các số liệu và phân tích cho ta biết tình hình tài sản và n doanh của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính có 4 loại: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài chính.

 15. TÀI SẢN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  pdf 5p 197 8

  Tài sản (TS) là một trong ba yếu tố cơ bản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trên BCĐKT, có những khoản mục phần TS nhưng thực tế lại không phải là TS nếu căn cứ vào khái niệm. Ngược lại, có những khoản đủ tiêu chuẩn là TS nhưng lại không được báo cáo trên BCĐKT.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2