intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

3.820
lượt xem
661
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Biểu mẫu hành chính về đăng ký thế chấp

 1. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp"

  doc 4p 292 18

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 2. BM.TNMT.20 - Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất

  doc 2p 273 21

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.20 - đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng qsd đất, tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. BM.TNMT.19 - Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

  doc 3p 220 18

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.19 - đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. BM.TNMT.17 - Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

  doc 3p 173 15

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tnmt.17 - đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

  doc 4p 171 16

  Mẫu số 04: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 6. Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

  doc 3p 315 25

  Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 7. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

  doc 3p 266 16

  Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

 8. Mẫu đơn yêu cầu thế chấp đất và tài sản

  pdf 2p 410 31

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu thế chấp đất và tài sản

 9. Mẫu đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp

  pdf 3p 236 18

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp

 10. Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đất và tài sản

  pdf 2p 1068 55

  Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đất và tài sản

 11. Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thông báo về xử lý tài sản thế chấp

  pdf 2p 278 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thông báo về xử lý tài sản thế chấp

 12. ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 1

  pdf 4p 206 12

  Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ Phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------............., ngày ........ tháng ....... năm ........... ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ 1(∗) Kính gửi: ........................................................................ Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút, ngày __ _/_ _/ _ _ _ _ Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _ số thứ tự _ _ trang _ _ Cán bộ (ký và ghi rõ họ tên) Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn...

 13. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp"

  doc 4p 275 25

  Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất"

 14. Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp"

  doc 4p 236 12

  Mẫu số: 20/ĐĐ-ĐKTĐ, Biểu mẫu " Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký"

 15. MẪU DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ (

  pdf 2p 131 6

  Mẫu số 08/DMHĐTC DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2