intTypePromotion=1

Bộ giáo trình tài liệu luật lao động chọn lọc

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuong Dung | Ngày: | 11 tài liệu

0
988
lượt xem
31
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Bộ giáo trình tài liệu luật lao động chọn lọc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ giáo trình tài liệu luật lao động chọn lọc

 1. Bộ Luật lao động

  doc 56p 3278 674

  Bộ Luật lao động có 17 chương với 198 điều giúp các bạn nắm được những quy định chung, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương,....

 2. Giáo trình Luật lao động cơ bản - ThS. Diệp Thành Nguyên

  doc 210p 1684 703

  Giáo trình Luật lao động cơ bản có nội dung gồm 14 chương, được biên soạn nhằm mục dích phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên, giảnh viên và cán bộ làm công tác liên quan đến lĩnh vực lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

 3. Tài liệu: trích Bộ Luật Lao động

  doc 57p 2147 1358

  Bộ Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

 4. Giáo trình Luật lao động Việt Nam - NXB Công an nhân dân

  pdf 298p 1097 324

  "Giáo trình Luật lao động Việt Nam" này tập trung phân tích và nêu ra những quan điểm và nội dung cơ bản nhất về Luật lao động, trong đó quan trọng nhất là tư tưởng của Hiến pháp 1992 và Bộ luật lao động. Giáo trình là tài liệu hỗ trợ trong việc tham khảo, học tập và nghiên cứu về Luật nói chung và Luật lao động Việt Nam nói riêng.

 5. Văn bản mới hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

  pdf 232p 154 34

  Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản của Bộ Luật lao động và hướng dẫn thi hành. tài liệu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp, cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

 6. Bài giảng Ngành luật lao động

  ppt 48p 304 64

  Bài giảng Ngành luật lao động có nội dung như sau: Khái niệm ngành luật lao động Việt Nam, các chế định cơ bản của ngành luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

 7. Giáo trình môn Luật lao động

  doc 164p 1260 484

  Giáo trình môn Luật lao động có kết cấu nội dung gồm 13 chương, trình bày về: khái quát chung về luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, địa vị pháp lý của công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, việc làm và học nghề,...Mời các bạn cùng tham khảo.

 8. Một số lưu ý về Bộ Luật lao động 2012 - Nguyễn Dũng

  ppt 19p 130 27

  Pháp luật về lao động luôn có những thay đổi để phù hợp và hợp lý hóa các mối quan hệ lao động. Pháp luật về lao động luôn quy định các chuẩn mực để giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trong lao động.

 9. Những vấn đề chung của Luật lao động - TS. Lê Thị Thúy Hương

  ppt 49p 117 22

  Tính chất của quan hệ làm công ăn lương: Bản chất tính kinh tế - tính xã hội; Quy mô tính cá nhân - tính tập thể; Pháp lý tính bình đẳng - tính phụ thuộc; Lợi ích tính thống nhất - tính mâu thuẫn.

 10. Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009

  doc 119p 259 65

  Dự thảo 2 Bộ Luật lao động (Sửa đổi) - Tháng 9/2009. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Mời các bạn tham khảo để nắm Bộ luật lao động.

 11. Cẩm nang an toàn lao động - Trương Văn Lượng

  doc 19p 119 25

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty của bạn và của đất nước của bạn

ADSENSE
ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=3
p_intCateID2=277
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2