intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các bài giảng tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 6 tài liệu

3.749
lượt xem
835
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Các bài giảng tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BIÊN SOẠN.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các bài giảng tiếng anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

 1. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 2

  pdf 15p 197 87

  Unit 2: History of computer Mathematician Microminiaturize Multi-task Multi-user Operating system Particular Predecessor Priority Productivity Real-time Schedule Similar Storage Technology Tiny Transistor Vacuum tube 2. Các ý chính trong bài - Computers, as we know them today, have gone through many changes. Máy tính như chúng ta biết ngày nay đã trải qua rất nhiều thay đổi. - Computers have had a very short history. Máy tính có một lịch sử

 2. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 4

  pdf 15p 144 28

  Unit 5: Mainframes - Làm quen với các liên từ firstly, secondly, thirdly… - Học cấu trúc: How much RAM do you need? - Biết thêm khái niệm module và biểu đồ phân cấp. Unit 6: Central Process Unit UNIT 6: CENTRAL PROCESS UNIT I. Mục đích bài học • • • • Trong bài này chúng ta sẽ học: Từ vựng chuyên

 3. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 5

  pdf 17p 159 38

  Unit 7: Types of memory open that file, the operating system looks for its entry in the directory on the disk, moves the read/write heads to the correct sectors, and reads the file into the RAM area. V. Tóm tắt nội dung bài học Trong bài này chúng ta đã học những nội dung sau: The development of chips made it possible for minicomputers and microcomputers to be invented. Sự phát triển của vi mạch dẫn tới sự ra đời của máy tính mini và vi tính. There are at least three different kinds of memory used in computers. Có ít nhất ba...

 4. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 6

  pdf 15p 172 25

  Unit 9: Printer 11. Vì phim thường được sử dụng làm dụng cụ thay thế cho máy in. Kết quả được in lên phim thay cho giấy, ngoài việc nhanh hơn còn cô đọng các xấp giấy lớn thành số lượng nhỏ vi phim mà không cần lập trình đặc biệt. Khuyết điểm của vi phim ghi dữ liệu ra từ máy tính là phải dùng một dụng cụ đặc biệt để in vi phim và một máy rọi đặc biệt để đọc phim. 3. Ngữ pháp: So sánh - Drum printers usually give the lowest quality printing...

 5. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 7

  pdf 16p 154 21

  Further reading FURTHER READING I. Computer capabilities and limitations [1] Like all machines, a computer needs to be directed and controlled in order to perform a task successfully. Until such time as a program is prepared and stored in the computer's

 6. BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG phần 9

  pdf 14p 161 26

  Bài dịch đề nghị BÀI DỊCH ĐỀ NGHỊ I/Network configurations A network is a group of devices (PCs, printers, etc.) or 'nodes' connected by communications circuits so that users can share data, programs and hardware resources. A network has two main elements: the physical structure that links the

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2