intTypePromotion=1
ADSENSE

Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 6 tài liệu

1.877
lượt xem
477
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tuyển tập Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc trong lĩnh vực dịch vụ công bố lưu hành thuốc

Lưu

Tài liệu trong BST: Các biễu mẫu thủ tục lưu hành thuốc

 1. Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

  pdf 4p 162 17

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

 2. Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

  pdf 2p 188 4

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

 3. Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

  pdf 1p 202 18

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

 4. Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y

  pdf 2p 109 9

  Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y (Từ khi được cấp số đăng ký đến khi đăng ký lại)

 5. Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y áp dụng đối với sản phẩm gia hạn đăng ký từ lần thứ 2 trở đi

  pdf 3p 146 5

  Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y áp dụng đối với sản phẩm gia hạn đăng ký từ lần thứ 2 trở đi

 6. Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

  pdf 1p 233 18

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2