intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các biểu mẫu về thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | 13 tài liệu

23.921
lượt xem
11.000
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Các biểu mẫu về thuế thu nhập cá nhân
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập thuế thu nhập cá nhân bao gồm các biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu khai thuế...

Lưu

Tài liệu trong BST: Các biểu mẫu về thuế thu nhập cá nhân

 1. Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008

  pdf 77p 1412 1031

  Thông tư 84/2008 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2008. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 2. BIỂU MẪU " TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN "

  xls 3p 6561 283

  Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo Mẫu số: 06A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 3. BIỂU MẪU "TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN "

  xls 1p 1140 86

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập thường xuyên của cá nhân theo Mẫu số: 05/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 4. BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao "

  xls 6p 732 260

  Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 04/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 5. BIỂU MẪU "BẢNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỐ THUẾ THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG "

  xls 2p 1111 94

  Mẫu Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo Mẫu số: 04 -1/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 6. BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM "

  xls 4p 504 41

  Mẫu tờ khai thuế thu nhập của người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) theo Mẫu số: 03/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

 7. Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN

  xls 2p 8027 220

  "Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% mẫu 02/TNCN" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung mẫu kê khai thuế thu nhập các nhân. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết nhé.

 8. Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn mẫu 01/KK-TNCN

  xls 1p 3294 167

  Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Dưới đây là mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 01/TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày...

 9. BIỂU MẪU "THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) "

  doc 1p 380 38

  Mẫu thông báo Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) theo Mẫu số: 04/MGTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 10. Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  doc 13p 333 77

  Pháp lệnh này quy định thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

 11. Cách quy đổi ngược từ thu nhập net ra thu nhập trước thuế.

  xls 0p 286 68

  Muốn kiểm tra việc tính thuế TNCN có chính xác thử tham khảo bản này xem.

 12. tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

  doc 2p 3807 380

  Tờ khai đăng ký thuế TNCN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2