intTypePromotion=1

Các chế độ tiền lương đối với viên chức xây dựng công trình thuỷ điện

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.168
lượt xem
165
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các chế độ tiền lương đối với viên chức xây dựng công trình thuỷ điện
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản hướng dẫn thực hiện qui định về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các chế độ tiền lương đối với viên chức xây dựng công trình thuỷ điện

 1. Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  doc 3p 355 52

  Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện

 2. Thông tư 08/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  doc 3p 158 6

  Thông tư 08/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4

 3. Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  doc 4p 136 8

  Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện

 4. Thông tư số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH

  doc 4p 131 5

  Thông tư của Bộ lao động- thương binh và xã hội số 289/ 2005/ TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công , nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.

 5. Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH

  pdf 5p 136 23

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ ĐỒNG NAI 5

 6. Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH

  pdf 4p 62 5

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN DO VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=171
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2