Các kỹ năng thực hành thành thạo ngữ pháp tiếng anh

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | 18 tài liệu

14
10.208
lượt xem
4.874
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

Các kỹ năng thực hành thành thạo ngữ pháp tiếng anh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh.Tài liệu phục vụ học tập nghiên cứu cho sinh viên

Lưu

Tài liệu trong BST: Các kỹ năng thực hành thành thạo ngữ pháp tiếng anh

 1. Lexical Functional Grammar

  pdf 242p 426 132

  This textbook, like all textbooks, was born of necessity. When I went looking for a suitable textbook for my course on Lexical-Functional Grammar at the Hebrew University of Jerusalem, I discovered that there wasn’t one. So I decided to write one, based on my lecture notes. The writing accelerated when, while I was on sabbatical at Stanford University (August 1999– February 2000), Dikran Karagueuzian of CSLI Publications expressed interest in publishing it.

 2. English Grammar - IELTS 2002 Handbook

  pdf 0p 1190 1058

  IELTS is not held on set dates during the year. Test centres can arrange an IELTS administration at any time, according to local need.

 3. Collins Cobuild Student’s Grammar

  doc 133p 390 100

  A simple sentence has one clause, beginning with a noun group called the subject. The subject is the person or thing that the sentence is about. This is followed by a verb group, which tells you what the subject is doing, or describes the subject's situation.

 4. Collin Cobuild English Grammar

  doc 508p 497 208

  Prepositions are also followed by objects. object complement a word which is used to describe the object of a clause and which occurs with verbs such as 'make' and 'find'; EG It made me tired... I found her asleep. ordinal number a number that is used to indicate where something comes in an order or sequence; EG first, fifth, tenth, hundredth.

 5. Ngữ pháp tiếng Anh

  pdf 0p 1654 906

  Dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. ... Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình. thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music. ...

 6. Grammar exercise 2

  doc 30p 1163 449

  Grammar review. These are review exercises of English grammar. Read the questions carefully, and choose the best word or phrase to complete the sentence. Work as fast as you can. These are review exercises of English grammar. Read the questions carefully, and choose the best word or phrase to complete the sentence. Work as fast as you can.

 7. Grammar English: So sánh

  pdf 3p 598 266

  Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS Ví dụ: John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn/kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ (đơn âm tiết) hoặc thêm more +(tính từ từ hai âm tiết trở lên) + than

 8. A Grammar for Reading and Writing

  doc 39p 832 464

  The topics covered here describe the "meaningful chunks" of English sentence structure. In so doing they examine key grammatical principles underlying effective reading and writing.

 9. Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: clauses

  ppt 11p 539 340

  Tham khảo tài liệu 'presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: clauses', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. English 4 Studies

  doc 12p 348 145

  Tham khảo tài liệu 'english 4 studies', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Oxford Practice Grammar

  pdf 433p 1917 1338

  Who is this book for? Oxford Practice Grammar is for students of English at a middle or intermediate level. This means students who are no longer beginners but who are not yet expert in English. The book is suitable for those studying...

 12. Modern English Grammar

  doc 289p 1417 894

  "The book is designed for the students of the senior courses of the Univer-sity faculties of foreign languages and Teachers´´ Training Colleges. The aim of the book is therefore to lead the students to a scientific understanding of new assumptions and views of language as system, keeping abreast of the latest findings set forth in the progressive development of grammatical theory by Soviet and foreign scholars in recent times."

 13. Ngữ pháp Tiếng Anh - English Grammar.

  pdf 116p 2609 1513

  Ngữ pháp Tiếng Anh là một trong những yếu tố cần thiết để học tốt Tiếng Anh. Cuốn sách này là một hệ thống các cấu trúc ngữ pháp nâng cao khả năng học Tiếng Anh của các bạn sinh viên, hướng dẫn sử dụng và áp dụng các cấu trúc đó trong câu để giao tiếp một cách tốt nhất.

 14. kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh!

  doc 12p 892 356

  123

Đồng bộ tài khoản