intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các luận văn về thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 8 tài liệu

6.511
lượt xem
398
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các luận văn về thẩm định dự án đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một nhu cầu không thể thiếu và là cơ sở để ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư. Thẩm định dự án được tiến hành đối với tất cả các dự án thuộc mọi nguồn vốn, mọi thành phần kinh tế như:Vốn trong nước và vốn nước ngoài, vốn của ngân sách nhà nước (vốn của các doanh nghiệp Nhà nước, vốn của các tổ chức kinh tế xã hội, vốn hỗ trợ phát triển chính thức -ODA) và vốn của dân, vốn của các thành phần kinh tế Nhà nước và vốn của các thành phần kinh tế khác.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các luận văn về thẩm định dự án đầu tư

 1. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  pdf 30p 614 344

  Do nhu câu hien nay thiêu su cân bang các nguôn lương thuc giLa các tMnh ñông bang và thành th), thành th) thì thiêu go còn các tMnh như :An Giang, Cân Thơ , Tiên Giang …thì thDa go, nhưng thiêu :phân bón, vat tư khác…vì vay nên chúng tôi quyêt ñ)nh thành lap công ty .Hien nay, công ty có quen biêt mot sô khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, Tong cty lương thuc Miên Nam, Cty lương thuc Tiên Giang, Cty bot mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2……...

 2. Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  pdf 97p 840 419

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một nhu cầu không thể thiếu và là cơ sở để ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư.

 3. Vai trò các cơ quan có thẩm quyền trong thẩm định đầu tư nước ngoài tại việt nam

  pdf 148p 85 12

  Tham khảo luận văn - đề án 'vai trò các cơ quan có thẩm quyền trong thẩm định đầu tư nước ngoài tại việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Đề tài:Hoàn thiện công tác thẩm định tài Hoàn thiệm thẩm định chính dự án tại công ty cho thuê tài chí thuê chính I - NHN0 & PTNT chí

  pdf 63p 116 16

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:hoàn thiện công tác thẩm định tài hoàn thiệm thẩm định chính dự án tại công ty cho thuê tài chí thuê chính i - nhn0 & ptnt chí', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Luận văn:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay

  pdf 46p 163 39

  Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2005 được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: “tăng cường đầu tư phát triển toàn xã hội… huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển toàn xã hội”. Qúa trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi cần triển khai ngày càng nhiều dự án đầu tư phát triển, với nguồn lực...

 6. Luận văn: Thực trạng và Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  pdf 83p 360 132

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại vụ thẩm định và giám sát đầu tư - bộ kế hoạch và đầu tư', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tiểu luận: Thẩm định dự án đầu tư khu giải trí công nghệ cao “ Mega Center "

  pdf 49p 342 107

  Xu hướng bức thiết của giới trẻ, thanh niên, giới công chức nói chung và hầu hết mọi người dân của thành phố Hồ Chí Minh nói chung hiện nay là cần một sân chơi giải trí lành mạnh, mang tính năng động và hiện đại, cập nhập được những tiến bộ khoa học và mang cảm giác mới mẻ, hưng phấn với những trò chơi thể thao mà người dân thường khó tìm đến sân bãi hoặc cảm giác lo ngại do chấn thương ảnh hưởng đến công việc.Đồng thời với tình trạng những game online bạo lực tràn...

 8. Tiểu luận: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại SGDI – NHPTVN

  pdf 37p 150 28

  Hoạt động của Ngân hành phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Ngâ n hàng phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2