intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các mẫu đơn xin thuê

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

4.967
lượt xem
729
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Các mẫu đơn xin thuê
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu đơn xin thuê

Lưu

Tài liệu trong BST: Các mẫu đơn xin thuê

 1. Đơn xin thuê lại đất (dành cho tổ chức trong nước)

  pdf 2p 267 19

  Tên tổ chức:............. Số:.........../................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........,ngày.....tháng......năm ........ ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 ∗ (dành cho tổ chức trong nước) Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Tên tổ chức xin thuê đất: ..................................................................................... ................................................................................................................................. 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ..................... ................................................................................................................................. 3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

 2. Mẫu đơn xin thuê đất ( dành cho tổ chức trong nước )

  doc 2p 279 10

  Tên tổ chức:............. NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số:.........../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........,ngày.....tháng......năm ........ ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 ∗ (dành cho tổ

 3. Mẫu đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

  doc 3p 358 14

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân

 4. ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

  doc 3p 382 44

  Tài liệu tham khảo đơn xin thuê đất

 5. Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

  doc 2p 202 14

  Tài liệu tham khảo Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

 6. Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ

  pdf 1p 456 40

  Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin thuê đất; Mẫu số 04/ĐĐ (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

 7. Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp

  pdf 1p 610 56

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp ; Mẫu số 01b/ĐĐ của bộ tài nguyên và môi trường

 8. BM.TNMT.08 - Đơn xin thuê đất (trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)

  doc 2p 160 14

     Mẫu số 05b/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế) Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng

 9. BM.TNMT.07 - Đơn xin thuê đất (dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

  doc 2p 113 13

  Mẫu số 04/ĐĐ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân

 10. BM.TNMT.05 - Đơn xin thuê đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

  doc 2p 253 31

  Mẫu số 01b/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị

 11. Đơn xin thuê lại đất (dành cho hộ gia đình , cá nhân)

  pdf 2p 295 23

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân dân quận, huyện............................... - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):....................... ......................................................................................................................... 2. Chứng minh nhân dân số:.............do…………………………………. cấp ngày:... tháng…..năm….............tại…………………………………. 3. Địa chỉ thường trú : ...................................................................................... ………………………………………………………………………… 4. Địa chỉ liên hệ:...

 12. MẪU ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

  pdf 2p 237 15

  MẪU SỐ 06 (Ban hành kèm theo Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2