intTypePromotion=1
ADSENSE

Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

3.470
lượt xem
946
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng

 1. BIỂU MẪU: 'TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP "

  doc 3p 565 47

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 2. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

  doc 7p 372 115

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

 3. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

  doc 8p 338 99

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

 4. Các mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng

  doc 4p 1909 132

  Để biết một bản phụ lục hợp đồng có nội dung và hình thức trình bày ra sao, mời các bạn tham khảo biểu mẫu "Các mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng" mà chúng tôi vừa cập nhật. Đây là những mẫu phụ lục có nội dung đầy đủ, rõ ràng, đúng quy cách. Thông qua những mẫu này, các bạn sẽ biết cách soạn thảo một bản phụ lục hợp đồng đúng chuẩn, phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc. Tin rằng với những biểu mẫu này, công việc của bạn sẽ tiến hành được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

 5. Mẫu 2009-38C HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ CỦA BÊN THỨ 3 (3 BÊN KÍ)

  doc 11p 303 50

  Tham khảo tài liệu 'mẫu 2009-38c hợp đồng thế chấp ô tô của bên thứ 3 (3 bên kí)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Ô TÔ Quyển số: 02 TP/CC-SCC/HĐGD

  doc 11p 302 58

  Điều 1.Nghĩa vụ được bảo đảm 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp ô tô thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của Bên vay vốn đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký Hợp đồng này...

 7. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  doc 6p 652 152

  MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

 8. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  doc 7p 268 67

  Đây là hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

 9. Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  pdf 2p 192 14

  Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 10. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản

  doc 5p 2225 230

  Biểu mẫu Hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

 11. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  pdf 5p 1094 192

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 12. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

  pdf 4p 1053 181

  Tài liều tham khảo Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

 13. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  doc 9p 175 24

  1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại, theo các hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký hợp đồng này.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2