Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

0
560
lượt xem
82
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định về việc tiêu hủy tiền. Thông tư số 27/2012 này quy định về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (gọi tắt là tiền tiêu hủy) gồm: tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại. Đối tượng áp dụng là hội đồng tiêu hủy tiền NHNN Việt Nam, các phòng Tiêu hủy tiền thuộc Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP HCM và những đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác tiêu hủy tiền.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền

 1. Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 36p 117 12

  Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền

 2. Thông tư số 27/2012/TT-NHNN

  pdf 11p 32 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY TIỀN Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà...

 3. Nghị định số 81/1998/NĐ-CP

  pdf 8p 63 4

  Nghị định số 81/1998/NĐ-CP về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng do Chính phủ ban hành

 4. Quyết định số 320-CP

  pdf 3p 35 1

  Quyết định số 320-CP về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

 5. Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT

  pdf 1p 110 11

  Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

 6. Quyết định số 1625/2003/QĐ-NHNN

  pdf 5p 47 1

  Quyết định số 1625/2003/QĐ-NHNN về việc sửa đổi một số phụ lục tại chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 7. Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN

  pdf 7p 49 3

  Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 8. Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN

  pdf 39p 87 19

  Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 9. Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  doc 8p 55 8

  Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

 10. Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 9p 71 2

  Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền

 11. Thông tư số 29/2012/TT-NHNN

  pdf 14p 29 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG, TIỀN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ TIÊU HỦY TIỀN IN HỎNG, ĐÚC HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG, KIM LOẠI ĐÚC TIỀN HỎNG

Đồng bộ tài khoản