intTypePromotion=3

Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

0
620
lượt xem
82
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư quy định về việc tiêu hủy tiền. Thông tư số 27/2012 này quy định về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (gọi tắt là tiền tiêu hủy) gồm: tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại. Đối tượng áp dụng là hội đồng tiêu hủy tiền NHNN Việt Nam, các phòng Tiêu hủy tiền thuộc Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại TP HCM và những đơn vị, cá nhân liên quan đến công tác tiêu hủy tiền.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định pháp luật về tiêu hủy tiền

 1. Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 36p 124 12

  Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền

 2. Nghị định số 81/1998/NĐ-CP

  pdf 8p 72 4

  Nghị định số 81/1998/NĐ-CP về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng do Chính phủ ban hành

 3. Quyết định số 320-CP

  pdf 3p 38 1

  Quyết định số 320-CP về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

 4. Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT

  pdf 1p 126 11

  Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

 5. Quyết định số 1625/2003/QĐ-NHNN

  pdf 5p 54 1

  Quyết định số 1625/2003/QĐ-NHNN về việc sửa đổi một số phụ lục tại chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu đổi và tiêu huỷ tiền, ngân phiếu thanh toán ban hành theo Quyết định số 185/2000/QĐ-NHNN2 ngày 15/6/2000 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 6. Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN

  pdf 7p 55 3

  Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 7. Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN

  pdf 39p 88 19

  Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN về việc ban hành chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu huỷ tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 8. Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  doc 8p 58 8

  Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

 9. Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 9p 76 2

  Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền

 10. Thông tư số 29/2012/TT-NHNN

  pdf 14p 38 2

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG, TIỀN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ TIÊU HỦY TIỀN IN HỎNG, ĐÚC HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG, KIM LOẠI ĐÚC TIỀN HỎNG

 

Đồng bộ tài khoản