intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các quy định về bảo hiểm y tế học sinh

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.455
lượt xem
199
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các quy định về bảo hiểm y tế học sinh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh do Bộ giáo dục Đào tạo-Bộ Y tế ban hành

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định về bảo hiểm y tế học sinh

 1. Quyết định số 256-TC/BH

  pdf 8p 108 7

  Quyết định số 256-TC/BH về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 2. Hướng dẫn số 3281/LT-SGD&ĐT-BHXH

  pdf 6p 149 4

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN - Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; - Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định...

 3. Thông tư liên tịch số 40/1998/TTLT-BGDĐT-BYT

  pdf 7p 103 6

  Thông tư liên tịch số 40/1998/TTLT-BGDĐT-BYT về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành

 4. thông tư liên bộ số 35-TT/LB

  pdf 3p 104 14

  thông tư liên bộ số 35-TT/LB về việc hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên do Bộ Tài chính-Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

 5. Thông tư số 14/TTLB

  pdf 7p 115 8

  Thông tư số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh do Bộ giáo dục Đào tạo-Bộ Y tế ban hành

 6. Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92

  pdf 1p 90 6

  Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92 về việc điều chỉnh phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Việt Nam ban hành

 7. Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 93 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2