intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.493
lượt xem
260
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4113/BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2012,

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

 1. Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 0p 90 5

  Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

 2. Quyết định số 1893/QĐ-TTg

  pdf 3p 63 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 3. Quyết định số 854/QĐ-TTg

  pdf 3p 78 5

  Quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sông miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 4. Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp ninh thuận thành công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf 3p 97 4

  Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp ninh thuận thành công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

 5. Quyết định số 4088/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển công ty cấp nước ninh thuận thành công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  pdf 3p 88 1

  Quyết định số 4088/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển công ty cấp nước ninh thuận thành công ty cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

 6. Quyết định 1020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 3p 85 5

  Quyết định 1020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4

 7. Quyết định 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 4p 171 10

  Quyết định 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam

 8. Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 3p 111 5

  Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng

 9. Quyết định số 1913/QĐ-TTg

  pdf 3p 52 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2