intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các tài liệu về hiến pháp

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.978
lượt xem
417
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các tài liệu về hiến pháp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 1992, đã được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các tài liệu về hiến pháp

  1. HIẾN PHÁP HOA KỲ & HỆ THỐNG TƯ PHÁP LIÊN BANG

    doc 7p 399 122

    Bài viết số III của Hiến pháp Hoa kỳ thiết lập nhánh quyền lực Tư pháp riêng biệt và độc lập với những nhánh quyền lực của chinh quyền liên bang. Hai nhánh kia là lập pháp và hành pháp. Các tòa án liên bang thường được gọi là kẻ bảo dưỡng cho Hiến pháp bởi vì những qui định của họ là bảo vệ các quyền và tự do đảm bảo bởi hiến pháp.

  2. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Nguyễn Đăng Dung (chủ biên)

    pdf 335p 2180 435

    Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam do Nguyễn Đăng Dung làm chủ biên được chia ra làm hai phần tương ứng với hai học phần hiện nay của chương trình giáo dục đại học của Bộ Giáo dục – Đào tạo: Phần thứ nhất - Những vấn đề chung về Hiến pháp và Phần thứ hai - Những chế định cơ bản của Hiến pháp.

  3. Sửa đổi hiến pháp và những tín hiệu mới

    pdf 5p 105 11

    Khi Hiến pháp được nhận thức như những giới hạn pháp lý do người dân áp dụng đối với công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải được đổi mới theo một cách thức để người dân tham gia vào không những thảo luận các nội dung sửa đổi mà còn đưa ra quyết định cuối cùng đối với những điều khoản được sửa đổi. Những tín hiệu mới Sự phát triển của chủ nghĩa hợp hiến ở Đông Á cho thấy hiến pháp ban đầu là một công cụ của chính quyền rồi mới dần...

  4. Quy trình sửa đổi, bổ sung hiến pháp và sự lựa chọn cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

    pdf 15p 156 16

    Việt Nam đang xúc tiến việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001), nghiên cứu để tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lịch sử lập hiến Việt Nam từ khi xác lập chế độ cộng hòa (năm 1945) cho đến nay đã trải qua bốn bản Hiến pháp với nhiều lần sửa đổi, bổ sung và do vậy cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hiến pháp. ...

  5. Mô hình tài phán Hiến pháp nào cho Việt Nam

    pdf 9p 109 26

    Tham khảo tài liệu 'mô hình tài phán hiến pháp nào cho việt nam', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  6. Cơ chế bảo vệ hiến pháp

    pdf 57p 264 86

    Tham khảo tài liệu 'cơ chế bảo vệ hiến pháp', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  7. Giáo trình về LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM - Bài 1&2

    pdf 20p 1178 312

    Bài 1: HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN I. Sự ra đời, phát triển của Hiến pháp - Nguồn gốc ra đời của Hiến pháp: Sau cách mạng tư sản- để hạn chế quyền lực của nhà vua, lật đổ chế độ độc đoán, chuyên quyền. Giai cấp tư sản đã phát động cách mạng tư sản, đưa ra các khẩu hiệu: quyền lực thuộc về nhân dân, về các quyền tư do , dân chủ, bác ái... - Quá trình phát triển của Hiến pháp: 3 giai đoạn: o Giai đoạn 1: Giai đoạn đầu của CMTS là...

  8. Giáo trình khoa học Luật hiến pháp

    doc 120p 1229 474

    Nội dung Giáo trình khoa học Luật hiến pháp có kết cấu gồm 14 chương trình bày về: Khoa học luật hiến pháp, khái quát chung về luật hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản của mỗi quốc gia, luật hiến pháp Việt Nam là một ngành luật, hiến pháp - nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp Việt Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  9. Một số vấn đề cơ bản về Luật hiến pháp

    doc 5p 1658 426

    Ngành luật Hiến pháp là tổng hợp các QPPL đ/c các quan hệ XH cơ bản nhất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, việc xác định những nguyên tắc cơ bản của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, ANQP, đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

  10. Báo cáo "Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: Nghiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp "

    pdf 10p 128 22

    Bài viết đề cập đến đến bản chất và các đặc trưng của Hiến pháp, vai trò, chức năng của Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia, hành trình của chủ nghĩa lập hiến hiện đại và các mô hình Hiến pháp, mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, tác giả đề cập đến các hình thức và phương thức soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp, cũng như những tiêu chí khả thi cho vấn đề này. 1. Hiến pháp và ý nghĩa của Hiến pháp trong đời...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2