intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thông tư quyết định về kinh phí quản lý hành chính

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

890
lượt xem
118
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Các thông tư quyết định về kinh phí quản lý hành chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ay ban hành điều lệ quản lý kinh phí hành chính kèm theo nghị định này, nhằm: - Tăng cường công tác quản lý tài chính và đề cao kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, đảm bảo yêu cầu công tác của các cơ quan; - Xác định nhiệm vụ, chức trách của các cơ quan, của thủ trưởng cơ quan và cán bộ tài vụ, kế toán, xác định nhiệm vụ, chức trách của cơ quan tài chính trong việc quản lý kinh phí hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các thông tư quyết định về kinh phí quản lý hành chính

 1. Thông tư 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 12p 263 36

  Thông tư 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

 2. Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT

  pdf 4p 67 2

  Quyết định số 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

 3. Quyết định số 212/2003/QĐ-UB

  pdf 2p 70 3

  Quyết định số 212/2003/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chínhcho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 4. Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND

  pdf 2p 79 1

  Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo do do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 5. Thông tư 81/2002/TT-BTC

  pdf 8p 88 5

  Thông tư 81/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính, đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 205/2003/QĐ-UB

  pdf 2p 75 3

  Quyết định số 205/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Thương mại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 7. Quyết định số 71/2002/QĐ-UB

  pdf 2p 91 3

  Quyết định số 71/2002/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 4 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 8. THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TTLTBTC- BNV VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

  doc 8p 139 5

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

 9. Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 7p 301 36

  Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2