intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các văn bản luật về chính sách phát triển nhà thu nhập thấp

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

1.425
lượt xem
220
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Các văn bản luật về chính sách phát triển nhà thu nhập thấp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chính sách đầu tư phát triển, hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về chính sách phát triển nhà thu nhập thấp

 1. Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 2p 355 20

  Quyết định 96/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành...

 2. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 65 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 3. Quyết định số 1127/QĐ-STC

  pdf 8p 72 12

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN, CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, NHÀ Ở XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2010/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

 4. QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

  pdf 22p 127 29

  QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

 5. Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND

  pdf 3p 83 17

  Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 6. Thông tư số 10/2009/TT-BXD

  pdf 20p 130 7

  Thông tư số 10/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

 7. Quyết định số 495/QĐ-BXD

  pdf 7p 77 5

  Quyết định số 495/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị...

 8. Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ

  pdf 11p 397 56

  Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

 9. Quyết định 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 9p 453 48

  Quyết định 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

 10. Công văn 1451/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  doc 1p 106 14

  Công văn 1451/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc thực hiện chuyên đề "Phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp"

 11. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2