intTypePromotion=1
ADSENSE

Các văn bản luật về chính sách xã hội

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.526
lượt xem
160
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các văn bản luật về chính sách xã hội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định này quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh. Những nội dung không có trong Quy định này, thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về chính sách xã hội

 1. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 2. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 63 2

  NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2011/NQ-HĐND NGÀY 10/8/2011 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XIII VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

 3. Quyết định số 911/QĐ-UBND

  pdf 8p 65 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 15 – NQ/TW NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 4. Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

  pdf 7p 62 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 5. Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 61 1

  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4

 6. Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 50 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH THUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

 7. Quyết định số 1666/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 81 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020”

 8. Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 54 3

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ỦY THÁC TỪ NGÂN SÁCH TỈNH SANG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2008/QĐ-UBND NGÀY 2-4-2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2