intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các văn bản luật về công bố luật

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.074
lượt xem
178
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Các văn bản luật về công bố luật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về công bố luật

 1. Lệnh số 02/2012/L-CTN

  pdf 1p 73 7

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 02/2012/l-ctn', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Lệnh số 30/2012/L-CTN

  pdf 1p 31 1

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 30/2012/l-ctn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Lệnh số 29/2012/L-CTN

  pdf 1p 47 1

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 29/2012/l-ctn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Lệnh số 27/2012/L-CTN

  pdf 1p 37 1

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 27/2012/l-ctn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Lệnh số 21/2012/L-CTN

  pdf 1p 54 2

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 21/2012/l-ctn', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Lệnh số 25/2012/L-CTN

  pdf 1p 55 2

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 25/2012/l-ctn', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Lệnh số 08/2012/L-CTN

  pdf 1p 47 3

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 08/2012/l-ctn', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Lệnh số 06/2012/L-CTN

  pdf 1p 39 1

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 06/2012/l-ctn', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Lệnh Số: 09/2012/L-CTN VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf 1p 66 4

  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

 10. Lệnh số 32/2012/L-CTN

  pdf 1p 40 1

  Tham khảo tài liệu 'lệnh số 32/2012/l-ctn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2