intTypePromotion=1
ADSENSE

Các văn bản luật về phí cầu đường bộ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.097
lượt xem
184
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Các văn bản luật về phí cầu đường bộ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý, trong đó tại điểm 1.d, mục A, phần IV đã quy định: "Trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho công chức, viên chức của cơ quan trực tiếp thu phí, mức trích mỗi quỹ một năm không quá 3 (ba) tháng lương thực tế" và điểm 3.n mục I (Phạm vi áp dụng) đã quy định: "Xe chuyên dùng vào mục đích an ninh, quốc phòng (xe tăng, xe bọc thép, xe xích, xe cứu hoả và các loại xe chuyên dùng khác), nay được sửa đổi, bổ sung như sau:

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản luật về phí cầu đường bộ

 1. Quyết định 61/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 3p 134 10

  Quyết định 61/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

 2. Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT

  pdf 7p 71 2

  Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

 3. Quyết định số 283-QĐ/TCKT

  pdf 2p 47 1

  Quyết định số 283-QĐ/TCKT về Mức thu phí cầu, đường bộ áp dụng cho giai đoạn đường từ Km 47 đến quốc lộ 5 do Bộ giao thông vận tải ban hành

 4. Thông tư liên bộ số 05 TT/LB

  pdf 2p 63 2

  Thông tư liên bộ số 05 TT/LB về viêc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về quản lý và sử dụng tiền thu phí qua cầu đường bộ do Bộ Tài Chính - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

 5. Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC

  pdf 2p 60 1

  Quyết định số 98/2002/QĐ-BTC về việc áp dụng hình thức bán vé tháng thu phí sử dụng cầu, đường bộ qua Trạm thu phí T1-Quốc lộ 51 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định 47/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  doc 2p 100 13

  Quyết định 47/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ 1K

 7. Quyết định 24/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 3p 126 4

  Quyết định 24/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên

 8. Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 39 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2