intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các văn bản quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.116
lượt xem
139
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Các văn bản quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản luật hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các văn bản quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

 1. Thông tư 17/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

  pdf 16p 200 14

  Thông tư 17/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 2. Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT

  pdf 19p 87 7

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

 3. Quyết định 129/TĐC-QĐ

  pdf 27p 119 4

  Quyết định 129/TĐC-QĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

 4. Quyết định số 70/QĐ-TĐC

  pdf 2p 74 8

  Quyết định số 70/QĐ-TĐC về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC ngày 12/12/1989 của Chủ nhiệm Uỷ ban KHKTNN hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu)...

 5. Quyết định số 2578/QĐ-TĐC

  pdf 14p 63 5

  Quyết định số 2578/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

 6. Hiệp định về đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

  pdf 3p 127 21

  Hiệp định về đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu và công nhận lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1994).

 7. Công văn 5034/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  pdf 1p 47 1

  Công văn 5034/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá NK

 8. Công văn 4163/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  pdf 2p 60 1

  Công văn 4163/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 9. Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  doc 12p 157 9

  Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

 10. Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

  pdf 21p 101 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2