intTypePromotion=1
ADSENSE

Chọn lọc những bài giảng và tài liệu môn tư pháp quốc tế hay nhất

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 9 tài liệu

1.094
lượt xem
33
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Chọn lọc những bài giảng và tài liệu môn tư pháp quốc tế hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

Lưu

Tài liệu trong BST: Chọn lọc những bài giảng và tài liệu môn tư pháp quốc tế hay nhất

 1. Bài giảng tư pháp quốc tế

  pdf 32p 184 49

  Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài.

 2. Quyền sỡ hữu trong tư pháp quốc tế

  pdf 22p 759 97

  Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Cơ sở pháp lý Phần VII bộ luật dân sự 2005 Nghị định 138/ Chính phủ Nghị quyết 19/ Quốc hội Quan hệ sở hữu được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là quan hệ có yếu tố nước ngoài.

 3. Bài giảng quan hệ hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế

  ppt 9p 337 64

  Trong thực tế rất nhiều hợp đồng không có điều khoản cho phép một bên hủy bỏ hay đình chỉ hợp đồng khi bên kia có vi phạm.Theo Bộ luật dân sự, khi hợp đồng không được thực hiện, bên không được thực hiện có quyền hủy bỏ...

 4. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 1

  pdf 7p 344 83

  Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh của TPQT là các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài.  Các quan hệ pháp luật được xem là quan hệ pháp luật dân sự

 5. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 2

  pdf 14p 195 46

  Hiện tượng pháp luật của hai hay nhiều nước khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh các mối quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài được gọi là hiện tượng xung đột pháp luật.

 6. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 3

  pdf 8p 327 66

  Thừa kế được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tại Việt nam, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thừa kế được xác định theo điều 758 bộ luật dân sự, bao gồm 3 yếu tố

 7. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 4

  pdf 13p 142 18

  Học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật lần đầu tiên trong lịch sử, đã giải thích một cách đúng đắn khoa học về bản chất của pháp luật và những mối quan hệ của nó với các hiện tượng khác trong xã hội có giai cấp.

 8. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 5

  pdf 8p 114 16

  Quyền tác giả là một nhóm của quyền SHTT, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định.

 9. Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 6

  pdf 18p 135 17

  Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN (sáng chế, giải pháp hữu ích…) hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2