intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công nghệ lọc dầu

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 6 tài liệu

2.343
lượt xem
513
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Công nghệ lọc dầu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sản xuất xăng có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon nhiều nhánh có chỉ số octane cao (chủ yếu là iso-octane) bằng cách alkyle hóa các iso-paraffine (chủ yếu là iso-butane) bởi các oléfine (chủ yếu là butène). Xăng này được gọi là alkylat, là cấu tử tốt nhất để pha trộn xăng cao cấp vì nó có chỉ số octane cao và độ nhạy nhỏ (RON ≥ 96, MON ≥ 94).

Lưu

Tài liệu trong BST: Công nghệ lọc dầu

 1. Công nghệ lọc dầu - Các quá trình chuyển hóa dưới tác dụng của nhiệt quá trình giảm nhớt của các phân đoạn cặn

  pdf 0p 266 76

  Tài liệu tham khảo chuyên đề dầu khí về Công nghệ lọc dầu

 2. Công nghệ lọc dầu - Quá trình ête hóa

  pdf 0p 202 62

  Tham khảo tài liệu 'công nghệ lọc dầu - quá trình ête hóa', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Công nghệ lọc dầu - Quá trình khử lưu huỳnh trong phân đoạn dầu mỏ

  pdf 0p 412 114

  Tham khảo tài liệu 'công nghệ lọc dầu - quá trình khử lưu huỳnh trong phân đoạn dầu mỏ', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Công nghệ lọc dầu - Quá trình xử lý khí Acide trong nhà máy lọc dầu

  pdf 0p 267 85

  Tham khảo tài liệu 'công nghệ lọc dầu - quá trình xử lý khí acide trong nhà máy lọc dầu', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Công nghệ lọc dầu Phần II - Chương II

  pdf 20p 332 125

  QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC Biến đổi thành phần HC các phân đoạn nhẹ của dầu mỏ, chủ yếu là các P và N có từ 6 ÷ 10 nguyên tử C (thường là 7, 8, 9) thành các HC thơm có số C tương ứng Vị trí của phân xưởng RC trong nhà máy lọc dầu

 6. Công nghệ lọc dầu Phần II - Chương III

  pdf 47p 286 107

  QUÁ TRÌNH ALKYLE HÓA Sản xuất xăng có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon nhiều nhánh có chỉ số octane cao (chủ yếu là iso-octane) bằng cách alkyle hóa các iso-paraffine (chủ yếu là iso-butane) bởi các oléfine (chủ yếu là butène). Xăng này được gọi là alkylat, là cấu tử tốt nhất để pha trộn xăng cao cấp vì nó có chỉ số octane cao và độ nhạy nhỏ (RON ≥ 96, MON ≥ 94). Điều đó cho phép chế tạo được xăng theo bất kỳ công thức pha trộn nào ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2